Orákulum na 8-9.6.2021


Na úterý a středu jsem použila kombinaci karet z orákula Vizí, Gildered Tarotu Royale a Andělského tarotu a teď ke kartám:

ROVNOVÁHA – RYTÍŘ HOLÍ – MILENCI + POŽEHNÁNÍ – AKCE

Poslední dobou se sama nestačím divit, jaké vzkazy z karet mi chodí, tato kombinace karet představuje mnoho příběhů, ale mně jako první skočil do hlavy příběh o dvojplanenech. Zde dochází k vyrovnání energií a takovému to myšlenkovému uvědomění si. Ano, ještě s tím ten druhý člověk může bojovat, u něj je stále přítomen rozum, ale na druhou stranu se u něj i nás jedná o naše splněné přání, které je zároveň požehnáno shůry a vyzývá do akce. Jinak poslední rytíř je o velké přitažlivosti, ale zároveň o energii, která zatím není schopná dotahovat věci do konce.

Co se týče nás ostatních, pak rovnováha, rovnost je o najití takové pozice s ostatními, aby to všem zúčastněným stranám vyhovovalo. Já udělám ústupek a ten druhý se také přizpůsobí. Je to rovnováha mezi naprostými protiklady, kteří ve finále dospějí do stádia, kdy budou tvořit dokonalý celek. Ano, může se tak stát i díky vyjasňující konverzaci, ale já zde stále vnímám ten rozum, srdce je totiž úplně někde jinde a vnitřně zde bojujeme. Co je správné, to, co mi říká rozum, srdce a nebo něco vyššího? Teď jsme se sice přizpůsobili, ale co bude dál? Jak je to dále udržitelné? Ale další energie těchto dnů jsou nádherné, devítka pohárů je karta štěstí, splněného přání a zde se nazývá kartou požehnání, po ní následuje rytíř holí, který zde vyzývá do akce, což vnímám s přemírou energie a velkého zápalu v nás. A ještě se vrátím k první kartě, po energetické stránce se toto vyrovnání energií může týkat i nás samotných, kdy se mužské a ženské složky, složky elementů nebo cokoli jiného se v nás dostane do úplné rovnováhy a přesně o tom to je, když se my dostaneme do rovnováhy, tak se dostaneme do rovnováhy i s okolím.

S láskou a pokorou Kateřina

Zde je aktuální ceník služeb

Viděli jste video na tento týden?