Andělské rady na 24.3.2018


Na sobotu jsem vyložila z vykládacích karet Archanděla Gabriela. A teď ke kartám:

NECHAT BÝT

Přestaň chtít mít kontrolu nad touto situací a přenech ji nekonečné Boží moudrosti, aby vše vyřešila tím nejlepším způsobem.

PANNA MARIA

Matka Boží ti pomáhá s tvým životním úkolem, který jsi dostal od Boha.

KAŽDODENNÍ CVIČENÍ

Čím víc trénuješ své schopnosti, tím lépe se budeš cítit a budeš sebevědomější.

Dnes pokud možno nic neřešte, místo toho přenechte situaci Andělům, Bohu, Vesmíru… vše nechte volně plynout a hlavně netlačte na pilu, tím by jste stejně teď hned ničeho nedocílili a situace by se mohla zaseknout na místě. Nechat být má mnoho významů, může se jednat o strach o svoji existenci, svoji budoucnost a nebo se jenom můžeme bát se projevit, např. jsme umělci a naše díla neviděla kromě nás další živá duše, ale i tak pro oba případy platí jedno: „Přestaňte se bát, strachem nic nevyřešíte!“.

Panna Maria je symbolem čistoty, oddanosti, zázraků, víry a také péče o děti. Takže dnes se naším nejmenším můžeme mnohem více věnovat než v předchozích dnech, mnozí také mohou přemýšlet o založení rodiny. Dnešní péče se nemusí týkat jen dětí, ale i ostatních lidí či zvířat v našem okolí.

Aby jsme v životě uspěli, pak musíme stále dokola cvičit, pilovat, zdokonalovat naše vlohy a naučené dovednosti, ne nadarmo se říká, že učený z nebe nespadl. Každodenním cvičením si získáme dobré, automatické návyky a naše sebevědomí bude postupně také narůstat.

Shrnu-li to, pak hlavně dnes netlačit na pilu, ale každopádně nepolevovat ze svých návyků. Úplně zapomeňte na větu.“Dnes to nemá smysl, stejně moje snaha zase vyjde na prázdno!“. Panna Marie nám dnes dává naději, že zázraky se opravdu dějí za předpokladu, že zůstaneme stále čistí, bezúhonní a budeme věřit, že vše dobře dopadne.

S láskou Kateřina