Andělské rady na 3.8.2017


BUĎTE ASERTIVNÍ!

DĚLEJTE KOMPROMISY

HLEDEJTE ZNAMENÍ

Pokud máte nějaké plány a nebo chcete něco dokázat, pak je to jednině na vás a na vaší aktivitě. Vezměte věci do svých rukou a začněte jednat. První bod je zde aby jste měli jasno, co vlastně chcete a aby jste si plně důvěřovali. Každopádně i kompromisy jsou tu důležité. Ale takové, které jsou v souladu s oběma zúčastněnými stranami. Nedělejte nic, s čím by jste se neztotožňovali. Z našich plánů by měli mít prospěch i ostatní, ne jen my, ano, my jsme sice na prvním místě, ale ne na úkor ostatních. Ve všem musí být rovnováha. A pokud si opravdu nevíte rady, pak se podívejte okolo sebe a možná uvidíte i nějaké znamení. Ty se mohou objevit na ručičkách hodin, mě se posledních pár dní ukazuje stále 11:11 a 111, vím, že jsem na správné cestě a moje přání se pomalu začínají zhmotňovat, jen si musím hlídat myšlenky. Můžete třeba zaslechnout určité slovo, větu z televize, rádia zrovna v té době, co máte v hlavě určitou otázku a jako by tato věta přesně odpověděla na to v čem hledáte odpověď. Dnes jednejte, nestůjte na jednom místě, nebuďte dnes panenkou v koutě, tam vás nikdo nenajde.

S láskou Kateřina