Cikánské karty na 24.2.2017


KNĚZ – NEPŘÍJEMNOSTI – SVATBA

+ VDOVEC – NEPŘÍTEL – DOPIS

Dnes nás čekají nějaké nepříjemné události v našem partnerském a nebo mileneckém vztahu. Mohou to být hádky, rozepře, nepříjemná výměna názorů a nebo se jen prostě budeme muset obhajovat. Kněz je nad námi, nad naším vztahem a dává nám požehnání a také pochopení. Říká, že pokud se na situaci budeme dívat z nadhledu a s vnitřním klidem, vyrovnáním, pokud budeme jednat diplomaticky, pak jsme schopni tyto nepříjemnosti úspěšně vyřešit, zvolíme správné řešení, ve správný čas a na správném místě. Nic není tak horké jak vypadá, vše je jen o správné komunikaci a ta je ve vztahu nejdůležitější.

Vdovec je nad věcí, je pevný ve svém rozhodnutí, nevzdává se a je to silná osobnost. Má velkou schopnost bojovat s nepřítelem, to znamená s nepřátelským postojem, který stojí proti jemu. Nepřítel může být kdokoli, může být i přítel od kterého by jsme to nečekaly a který nám záměrně hází klacky pod nohy. A dnes tu půjde o nějakou zprávu, která se k nám dostane, o novinku či drb. Je možná také komunikace na písemné úrovni.

Když to vše shrnu a podívám se na to z jiného úhlu pohledu, pak jeden příběh může být následující: starší muž, může to být i vdovec a nebo také rozvedený, zastává k nám nepřátelský postoj, možná také je to tím, že není šťastný se svým životem a že se trápí, pociťuje smutek. Svoje stavy si ventiluje na nás svým postojem, může nám napsat dopis plný nenávisti a nebo o nás může roznášet drby.

S lásku Saxi