Cikánské karty na 8.3.2017


DAR – NEPŘÍTEL – DOPIS

+ NENADÁLÁ RADOST – VDOVEC

Tento dar je takové částky, která je nezbytná pro Váš další život, pro vaši obživu. Ale potěší vás, je to menší obnos peněz nebo nějaký malý dárek, potěšení. Ale hned vedle něj stojí nepřítel, jako kdyby někdo chtěl využít vaší pohostinnosti, vaší dobroty a něco od vás chtěl získat. Dojde k vám zpráva, dopis… Možná vám někdo něco závidí, můžete dostat darem dopis plný zloby, nenávisti či žárlivosti?

Nenadálá radost je něco, co zvednete ze země, vypadá to obyčejně a až to rozevřete, pak spatříte tu krásu, nebudete to vůbec čekat. Je to jakákoli nečekaná radostná událost. Vdovec je stabilita, pevnost, zázemí. Něco se může dostávat do rovnováhy, váš život začnete zvládat s lehkostí, nějak to začne jít dopředu. A nebo se tato radost může týkat nějakého staršího muže, rozvedeného, vdovce. Tento muž stojí nohami pevně na zemi, něco už má za sebou, ví co chce.

S láskou Saxi