JAKÝ BUDE ROK 2023?


A máme tu mé „zamyšlení“ nad nadcházejícím rokem. Co mi skáče hlavou, když se zadívám na číslice tohoto roku? Po sečtení mi dává číslovku sedm, obecně sedmičkové roky jsou ty nejnáročnější, ostatně i při různých rozborech, součtech a odečtech, je toto číslo spojeno s nepříjemnou karmickou zátěží. Lidé s ním prochází různými omezeními, závislostmi a těžkými zkouškami, mohou se objevit nemoci, smrti v rodině a veškeré možné ztráty. Dále mi tu skáčí dvě dvojky a s nimi dualita, dále naše zrcadlo, mnoho lidí si začne uvědomovat své silné a slabé stránky a tím pádem na nich mohou dále pracovat. Bude tu i zatěžkávající zkouška pro vztahy, lidé, kteří spolu již nemají být, tak půjdou od sebe. Na druhou stranu se zase najdou ti, kteří mají být spolu, je možné spojení s naší duální duší, našim dvojplamenem, případně, jinou duší, se kterou budeme rezonovat, se kterou máme být, to by ostatně mělo probíhat i v dalších letech se dvěma dvojkama. Ti, kteří spolu mají být, tak ti budou dále budovat svůj vztah jehož základy budou upevňovat, zpevnit by se také měli rodinné vazby. Dále tento rok bude vyžadovat naši trpělivost, skáče mi tu další číslo a to čtyři, v něm věci půjdou pomalu, budeme muset vynaložit velké úsilí, může se nám zdát, že věci stojí na místě, že jsou poměrem naší energie a toho, co spustí, velice pomalé. Hlavně neusínat na vavřínech, po tomto roce v roce následujícím s číslem osm, budeme sklízet plody své práce.

A co na tento rok říkají karty?

KRÁLOVNA PENTAKLŮ – KRÁLOVNA MEČŮ – PÁŽE PENTAKLŮ – PÁŽE POHÁRŮ + ČTYŘKA MEČŮ – DVOJKA POHÁRŮ – RYTÍŘ HOLÍ

Vnímám zde uzemňovací energie, kdy se budeme snažit stát pevně na našich nohou, budeme zde s touto situací, s naší situací, s naší stabilitou, s tím, že ji chceme získat, popř. si ji udržet, bojovat. Jsme zde ve velice silných energiích, kdy za každou cenu, bez ohledu na vše okolo, budeme chtít zvítězit a opravdu toho i můžeme dosáhnout, záleží to jen na nás a zda naše vlohy využijeme. Co si královna mečů umane, to také dostane, nehne u toho ani brvou, nedá na sobě znát svoje opravdové pocity a jede si zde v tom svém nezávazně na okolních vlivech. Zde se toto týká materiálních, hmatatelných záležitostí, u někoho formou získání materiální stability, kdy je schopen se sám uživit, sám něco vydělat. U ženy tolik, aby ani toho muže v této oblasti nepotřebovala, popř. pokud toto vše má, tak se situace týká upevnění vztahu a získání v něm určité jistoty a zázemí, popř. chopení se nějakého jiného vztahu, jiné pracovní příležitosti, kterou vnitřně bude cítit, že přesně toto je ono. Nic ale zde nedostaneme zadarmo, tyto energie platí i pro muže. Celý tento rok jako kdyby nás měl směrovat do cesty našeho srdce a do toho, skoč do toho po hlavě, když to tak cítíš… Ano, první měsíce budeme stát na místě, budeme čekat na určitý impuls, budeme rekapitulovat náš život, naše vztahy, naše hodnoty… než se do toho srdce dostaneme, než se naše srdce rozzáří světlem, ano, to je přesně ono… Bude nám trvat, než se osvobodíme od rozumu… Ale jakmile se dostaneme do srdce, pak jako kdyby v nás něco vybouchlo a my vyrazíme dopředu… A zde vnímám, že už nebude nic, co by nás zastavilo… hlavně u toho vydržet… jak jsem psala, tak ty opravdové plody budou až v následujícím roce.

S láskou a pokorou Katarina