Kipper na 23.11.2016


23-11-2016-kipper

DOBRÝ PÁN – KARTA MANŽELSTVÍ – FALEŠNÁ OSOBA

+ VĚZENÍ – DOBRÁ DÁMA

Dobrý pán přináší dobré zprávy a nebo radu, je vždy ku pomoci a je na něj spolehnutí. Popíšu-li touto kartou osobu, pak se jedná o staršího muže, otcovský typ, má životní zkušenosti a myslí to s vámi dobře. Manželství je karta všech druhů spojenectví. Představuje spojení, vztahy, smlouvy, manželství, srdečné přátelství a lásku. Je to lpění něčeho na něčem. Karta také může poukazovat na právě upevňující se vztah. Může to být právě vztah s tímto dobrým pánem. Ale pozor, žena na další kartě skrývá svoji tvář pod vějířem, něco tají, nemyslí to upřímně. Falešná osoba představuje faleš, neupřímnost, závist a pokrytectví. Můžete žít v sebeklamu a iluzi. Něco je špatně a nebo je něco skryté, něco, co nevidíte, také i vy něco můžete skrývat v tomto vztahu.

Vězení hovoří o izolaci a samotě. Možná jsme omezováni, může se jednat i o nějakou blokádu, vaši uzavřenost, ale i tajnosti. Někdo může také cítit úzkost, strach a bezmoc. Možná si také na chvíli dáme pauzu, věci se potáhnou, nastane odklad. Vězení také představuje budovu, ale takovou, kde člověk není rád. Dobrá dáma je zkušená, zralá žena. Může to být matka, přítelkyně, manželka, příbuzná a nebo také rozvedená, starší žena. Pokud se jedná o milenku, pak je o něco starší než partner. Tato žena je moudrá, můžu také hovořit o bylinkářce a rádkyni. Je to žena, které důvěřujete a můžete se ni vždy obrátit. Tuto izolaci a uzavřenost může cítit právě ona. A v posledním případě vám v této kombinaci karet může chybět teplo, vlídnost a podpora. Něco ještě není vhodné k vyřčení, něco musí dozrát.

S láskou Saxi