Lenormand na 11.7.2019


Na čtvrtek jsem vyložila opět rozšířené verze Mystické Lenormand. A teď ke kartám:

PARK – ANDĚL – DŮM 

+ DÁMA – RAKEV

Opět dnes nejsme v našem konání a v našem bytí sami. Anděl strážný a nebo klidně celá legie andělů stojí dnes při nás. Někoho jen chlácholí, jinému dodává sílu a jiného postrkuje na cestu, která je v souladu s jeho nejvyšším dobrem. Andělé nám ale mohou pomoci jen tehdy, pokud je my sami o pomoc požádáme, jinak je jim zakázáno ovlivňovat naše životy. Park zde hovoří o našem veřejném životě a o tom kým před ostatními lidmi jsme, jak nás oni vnímají. Jako svobodné, vdané, úspěšné a nebo neúspěšné? Obecně zde s domem, ať se stane cokoli, pak máme stále pevnou a neměnnou pozici. Náš anděl nás na ní přidržuje, ale již nezaručuje, že se dnes na ní budeme posouvat dále. Dům je sice o jistotách, zabezpečení a takové té naší pevné základně, ale také hovoří o neměnnosti a stereotypu. Obecně nás zde anděl doprovází jak ve společnosti, všude tak, kde se pohybují i jiní lidé. Tak nás doprovází i v našich domovech a mezi našimi nejbližšími.

Dáma je osobní karta nás žen, pro muže hovoří o ženě, která je jeho srdci nejblíže. Jeho manželce, přítelkyni, kamarádce, matce… a nebo ženě, kterou by si jako svoji přítelkyni přál mít. Tato žena má dnes určité trápení, něco jo ji bere energii, nechci přímo hovořit o nemoci, ale i toto je možné. Rakev bývá spojena jak s naší psychikou, tak i naším tělem. Celkově je to nekomfortní situace, kterou když neopustíme, tak se prostě utrápíme. V určitých případech je rakev předzvěstí i šoků, příjemných, ale také nepříjemných. Každopádně dáma je zde jako první, takže co si ona k sobě připustí, to také má. Pokud se rozhodně, že se trápit nebude a nebo že s danou záležitostí něco udělá, dá do ní energii, pak to dokáže.

S láskou a pokorou Kateřina

Zde je k nahlédnutí Ceník služeb

Nový eshop Sunny Life Shop