Lenormand na 12.4.2019


Dnes jsem se prakticky do teď nezastavila, proto přidávám zítřejší předpověď o něco později. Na pátek jsem vyložila z rozšířené verze Mystické Lenormand. A teď ke kartám:

DUCHOVNÍ PRŮVODCI – ČÁPI

+ MEDVĚD – STROM

A dnes opět máme napojení na duchovní svět. Pod ním si můžeme představit našeho duchovního průvodce, naše vyšší já, strážné duchy, strážné anděly a nebo přímo nějakou vyšší bytost jako je Bůh, Ježíš, Buddha, Ódin… Je to nejvíce všestranná karta z přídavných karet, je hodně spojována s náboženstvím a s vírou. Ve mě osobně mnich a jeptiška na kartě vyvolávají pocity vědomého odříkání za účelem vnitřní čistoty, detoxikace a tím vyššího napojení právě na duchovní svět. Duchovním světem zde nemyslím přímo náboženství, může se jednat např. o napojení na naše minulé životy a nebo např. o najití smyslu života. S čápy se dnes schyluje k nějaké změně, věci se sice dali do pohybu, ale zatím je tato změna taková nejistá, proměnlivá. V kontextu s první kartou mi skočilo do hlavy, že si mnozí z nás nebudou jisti svým napojením. Možno se chvíli objeví, záblesk, náznak a pak zmizí. Bylo to opravdové, nebyl to jen sen, nezbláznila jsem se? Ve snech a nebo ve vizích by právě tito duchovní průvodci měli naznačit tu konkrétní změnu. U mě se to děje formou různých symbolů.

S medvědem jsme někdo, stojíme pevně na zemi a jen tak nic nás nepodlomí. V astrologii je medvěd přiřazován k prvnímu domu a to je dům osobnosti. Já ho také vnímám v souvislosti s první kořenovou čakrou a takovým tím pudem sebezáchovy. Jsme schopni se porvat se životem. Medvěd je také autorita a člověk, který si vybudoval určité svoje neměnné postavení, je teď jedno zda v rodině, v zaměstnání, ve společnosti a nebo jen v určité skupině lidí. O medvěda se můžeme opřít, můžeme se u něj vybrečet, ale to my dnes nepotřebujeme, oporu jsme našli sami v sobě. Strom vedle to jen utvrzuje, jsme odolní, pevní, trpělivý. Máme hodně energie. Jediná nevýhoda je zde, že události mohou chvíli stagnovat, nic se neděje, ale nám to zde nijak nevadí.

S láskou a pokorou Kateřina

Zde je k nahlédnutí Ceník služeb

Moje autorské tvorba zde