Lenormand na 12.5.2017


PES – ANDĚL – DOPIS

+ KVĚTINY – JETEL

Pes představuje přátelství, nezištnost a ochranu. Je věrný, loajální a vytrvalý. Můžeme se o něj opřít. Tato karta může hovořit o zvířeti, psu jako takovém a nebo o nějakém našem kamarádovy, kamarádce či skupině přátel. Také zde může představovat našeho partnera, milence, syna… většinou je to osoba, která je mladší než my, ale není to vždy pravidlem. Ve vztazích je to krásná karta, partneři si vzájemně důvěřují, mají spíše kamarádský vztah, může se zde také jednat o spříznění duší. Tento vztah je vetšinou dlouhodobý. V zaměstnání se jedná také o přátelskou atmosféru, cítíme se v něm dobře a co se týče pracovního postavení, pak pes je podřízený. Pokud někdo teď řeší nějakou novou práci, pak může obdržet právě takovou pracovní nabídku, dobrou nabídku. Anděl se dívá směrem na dopis, tím pádem je tato nabídka posvěcena z vyšších míst. Je to nabídka, která někomu může i zahojit jeho rány na duši. Anděl léčí, jak po fyzické, tak i po psychické úrovni. Anděl, ten přináší pomoc do našeho života. Někdo ten zase může obdržet nějakou správu a nebo také pozvání od přítele, kamaráda či budoucího partnera. Možná si také dnes budeme s někým dopisovat a tato konverzace bude mít pro nás zázračnou, léčivou sílu. Možná se i něco nového dozvíme. Jinak také dopis představuje veškeré písemné dokumenty a smlouvy. Pokud dnes nějakou podepíšeme, pak tato smlouva bude férová, anděl je nad námi. Jinak také pes hovoří i o trpělivosti.

Kytice je další nádherná karta. Ať je situace jakákoli, květiny nám vždy dávají naději. Hovoří o milé společnosti, setkání, schůzce, seznámení, ale také zasnoubení. Jsou to samé příjemné události, může se jednat např. o oslavu. Přináší sebou harmonii, klid, mír. Budeme spokojení. Jako osobu popisují mladší ženu, kamarádku, skupinu žen, kamarádek, kolegyň a nebo ženské příbuzenstvo. Jetel je takové naše každodenní štěstí, kdy se radujeme třeba jen proto, že svítí slunce. Je to zvýhodnění díky šťastné náhodě. S květinou se jedná o šťastné setkání, krátkodobé setkání, náhodné setkání, možná nějaké milé překvapení jako je např. dárek, ale také dnes může přijít nějaká výhra a někomu se může splnit jeho sen.

S láskou Saxi