Lenormand na 16.9.2017


LOĎ – MYŠI – JETEL

+ JEZDEC – KOTVA

Jako první mě při prvním řádku blesklo hlavou slovo „bezmyšlenkovitost“. Loď zde představuje naše sny, přání a touhy, naše myšlenkové pochody ať už blízké, tak i vzdálené horizonty. Myši to vše sežrali, takže jako kdyby jsme vlastně nic neřešili. Že by to pro nás byla výhra? Co by jsme se zaobírali věcmi, které nemají teď právě řešení, raději se budeme zaobírat povrchnostmi a budeme se radovat ze sluníčka, z deště a nebo z nějaké jiné bezvýznamné věci. Každopádně jetel na konci může také představovat krátké časové období. Tak a teď si dám na chvíli pausu a relax ode všeho, nic dnes nebudu řešit. V dalším významu loď odkazuje na zahraničí a na cestování. Dnes by se cesta nemusela vůbec uskutečnit a pokud by se uskutečnila, pak by nemusela být vůbec příjemná, ale opět by se jednalo jen o krátkodobý problém, dejme tomu nějaká malá ztráta, kdy můžeme být okradeni, ale díky jetelu to nebude zas tak hrozné, v podstatě budeme mít štěstí, můžeme přijít jen o něco malého, nepodstatného.

Jezdec sebou přináší informace, novinky, zprávy… může se zde opět jednat o stav naši mysli, naše myšlenky. Jezdec jede rychle směrem dopředu vpřed. Tato situace se může v jednom případě týkat našeho zaměstnání. Že by se něco nového dalo do pohybu? V druhém případě kotva hovoří o našem klidném přístavu, o našem zakotvení. Je to naše opora, jistota a cíl, kam směřujeme. V partnerství bych zde mohla hovořit o věrnosti, dlouhotrvajícím vztahu a o určité neschopnosti se od toho druhého odpoutat. Naše mysl, my můžeme přesně k té kotvě směřovat. Jezdec by také mohl popisovat mladšího a nebo sportovně založeného muže, který se objevil v našem životním prostoru, teď jsem si v souvislosti s kotvou vzpomněla na přirovnání „jako koule u nohy“. A teď je to příjemné či nikoli?

S láskou Kateřina