Lenormand na 22.4.2018


Na neděli jsem vyložila z rozšířené verze Mystické Lenormand. A teď ke kartám:

HORA – JETEL – DUCHOVNÍ PRŮVODCE

+ KVĚTINY – KLÍČ

Už jak jsem vytáhla první kartu s horou, ihned mi problesklo hlavou, to je jen malá překážka, v hlavě jsem viděla jetel a ten jsem si opravdu jako druhou kartu vytáhla. Ano, můžeme se dnes potýkat s nějakým problém, něco může stát na místě, někdo si může postavit hlavu, tak to bude a jinak ne. Ale nezoufejte, je to jen malá, nicotná překážka, je pouze krátkodobá. Duchovní průvodce je na naší straně, tiše přihlíží a těm, kteří naslouchají, těm může dnes pomoci se dostat přes překážku, možno jim dodá jen víru, aby se nevzdávali, nebáli a pokračovali dále. Hora také může hovořit o bloku v hlavě, zde by se mohlo i jednat o krátkodobý blok při komunikaci s naším vyšším já, zde je nutno si uvědomit, že je to vše jen v nás a o nás. Zde by bylo nejlepší tento blok nijak neřešit, nesoustředit se na něj a místo toho si užívat dne, radovat se ze sluníčka, zajít na procházku a tento blok vymizí nakonec sám.

Další dvě karty jsou nádherné. Ať je situace jakákoli, pak květiny nám dávají naději na její zlepšení. S nimi se radujeme, jsme šťastní a spokojení. S klíčem jsme vyřešili problém, buď jsme za ním zamkli dveře a nebo jsme rovnou odemkli novou cestu před námi. Konečně máme své jisté. Někdo si bude užívat romantiky, jiný si zajde s kamarádkou na kávu, jiný bude dnes slavit a ty ostatní si třeba domluví pracovní schůzky na další týden.

S láskou Kateřina