Lenormand na 22.5.2016


MRAKY – LILIE – JETEL

Mraky jsou předzvěstí nepříznivých, nepřehledných situací. Ve spojitosti s kartou lilie, která je především karta rodiny a sexuality, na dnešní den mluví o nejasnostech v rodině, rozčarování a v neposlední řadě se může jednat o nevěru. Mraky nás také jen mohou varovat před takovouto ohrožující situací, může se zde také jednat pouze o naše sny, přání a tendence k uzdravení. Těžkosti jsou ale vždy jen momentální a po každém dešti vždy vysvitne slunce. Toto tvrzení nám i potvrzuje karta jetel, která zde značí průlom ve vzniklé situaci. Takže nakonec vše dobře dopadne.

S láskou Saxi

IMG_0138aaaweb