Lenormand na 22.5.2018


Na úterý jsem vyložila z Mystické Lenormand a teď ke kartám:

PTÁCI – DÍTĚ – PES 

+ CESTY – LOĎ

Ptáci, ty v nás budou zanechávat určité napětí, buď máme práce nad hlavu a jen střeží se zastavíme, chvíli jsme tam a pak zase tam a nebo pociťujeme v sobě strach, bojíme se pokračovat dále, bojíme se toho co bude neboť jsou to pro nás neznámé vody, zde se po nás chce, aby jsme se obrnili dávkou trpělivostí, abychom pomalu začali důvěřovat, abychom začali také věřit sami sobě. Pokud zde dítě hovoří opravdu o dítěti, našem potomku, pak právě dítě nám způsobí starosti, pes by zde představoval našeho syna nebo se zde bude jednat o starosti, které jsou pro nás již známé, věci, které se táhnou již delší dobu. Po energetické stránce ptáci nemají dlouhého trvání, jak se slétnou, proběhne chaos, tak se rychle rozlétnou a najednou je klid. Dítě je malé, takže i naše starosti mohou být malé, malicherné, nepodstatné, ale se psem by opravdu mohli být dlouhodobého charakteru, proto je zde důležité najít v sobě ztracenou důvěru a tím se přestat strachovat.

Ano, stojíme na rozcestí. Máme se vydat tou a nebo tou druhou stranou? Hledáme určité východisko z dané situace, můžeme zde pociťovat nejistotu. Ale nakonec uděláme rozhodující krok a budeme pokračovat dále na naší cestě. Loď kromě toho, že odkazuje na zahraničí a různé cesty tak také představuje naše sny přání a touhy a my se rozhodneme jít za nimi, i když tato cesta může být ještě zdlouhavá, hlavní je, že jsme na ni nastoupili.

S láskou Kateřina