Lenormand na 25-27.2.2023


Na následující dny jsem vyložila z lenormandek a teď ke kartám:

MAPA – PÁN – LÉČITELKA + RAKEV – MÁG + SLUNCE

Jedním slovem tyto energie nazvu léčením. Ano, tyto dny bude probíhat léčení určité záležitosti na kterou máme v současné době zacílené. Mapa také odkazuje na záležitosti, které jsou spojené se zahraničním a nebo zde na záležitosti, které pro ženu souvisí s určitým pro ni důležitým mužem. Zde je ta léčitelka žena a nebo se jedná o ženskou léčitelskou energii. Pán totiž také pro některé bude odkazovat na nás samotné a na naše jedinečné schopnosti se prosadit. A kdy si vlastně vše děláme po svém a tak, jak nám to vyhovuje. Ano, něco nefungovalo a nebo ještě stále nefunguje. Rakev je zde pro nás nekomfortní situací. Něco, co dále nešlo a zároveň nás to vysávalo. Pro některé zde může přímo odkazovat na bolestný konec jedné životní etapy. Já ji zde ale také vnímám jako naši transformaci, kdy s mágem a pomocným sluncem, vzlétneme jak ten fénix z popela. Osvobodíme se od nevyhovující situace, popřípadě z ní jinak vytěžíme, využijeme ji pro nás růst. A ve finále tuto situaci budeme vnímat jako naše vítězství. A mnozí se díky ní dají na tu svoji správnou cestu, cestu za sluncem, cestu, která je plná kreativity ve všech oblastech života. Cestu, která nás bude nabíjet, cesta, která je zhmotněním našich očekávání. Ale jak jsem psala, nejdřív musí nastat určité definitní ukončení, určitá transformace.

S láskou a pokorou Katarina