Lenormand na 25-28.11.2022


Na toto období jsem vyložila z Lenormandek a teď ke kartám:

KŘÍŽ – DÁMA – KOTVA – PTÁCI + JETEL

Ano, není to jednoduché, hlavně my ženy, si připadáme, jako kdyby jsme si toho na sebe naložili více, než jsme schopni unést. Co jsme komu udělaly? Proč? Proč to musíme řešit? Proč zrovna já? Ale i muži mohou řešit v tomto ohledu nějakou ženu. Tu, od které se nemohou odrhnout, tu, která je s nimi určitým způsobem spojena, popř. s ní mají závazky. Tato žena může řešit záležitosti spojené s prací, jsou tu starosti a takový ten shon, kdy neví, kam má dřív skočit. Je to ale pro ni důležitá záležitost, něco, čeho se jen tak nezbaví a co prostě musí dotáhnout do konce. Ano, je to i o ní a o tom, jak se k dané záležitosti postaví, beztak si ji udělá po svém a dokonce má na to, aby si ten svůj postup obhájila. A proč? Protože zde je štěstí na její straně a ostatní zúčastněné strany lehne přehlédnou detaily a nebo nad nimi mávnou jen rukou. Také tyto karty vypovídají o naší rovnováze, našem ukotvení, kdy sice chvíli budeme jako na trní, ale pak tato energie uletí a my se budeme vznášet v energiích normálnosti, takový ten střed. Nic špatného, ale zároveň neskáčeme radostí do vzduchu, aspoň z těch maličkostí se radovat můžeme, z maličkostí a radostí obyčejného, všedního dne.

S láskou a pokorou Katarina

Zde je aktuální ceník služeb