Lenormand na 26.4.2019


Dnes bylo moji dušičce od rána smutno. V noci jsem zhlédla český film Hastrman, zanechal ve mě silné dojmy, tak jsem o situaci z něj přemýšlela. Našla jsem v něm i jedno takové životní moudro, které v nejbližším dnu sepíši. Na pátek jsem vyložila z 56 Geja Lenormand a teď ke kartám:

OFICÍR – PODZIM – SLUNCE

+ BOUŘKA – KOSA

Oficír zde představuje veškerou veřejnou moc a úřady. Dále hovoří o všech uniformovaných lidech jako jsou policisté, hasiči, lékaři, ale také i např. hlídači a nebo řemeslníci mají svoji uniformu. Veřejnou mocí zde mohou být zastoupeny opravdu veškeré úřady od úředníků, exekutorů, učitelů, třeba i pošťáků…. Vnímám ji jako někoho, před kým musíme být v pozoru, někoho, kdo je pro nás autoritou. Druhá karta oficíra uzavírá, říká nám, že je již tato záležitost za námi a že nabíháme na další životní cyklus. Např. by se mohlo jednat o odevzdání přehledů za minulý rok na zdravotní pojišťovně. Ostatně máme na to už jen čtyři dny. Úřední moc se také týká různých oficiálních záležitostí jako svatba či společné bydlení a nebo naopak odchod od partnera. S podzimem se najednou vše zklidní, přestaneme spěchat, začneme si vychutnávat věci okolo nás, zajdeme si třeba i na procházku, ideálně ve dvou. Jsme šťastni, spokojeni, plni elánu a optimismu. Najednou nám připadá, že je svět okolo nás zalitý sluncem, opět si začínáme věřit. Pokud záležitost s oficírem byla nepříjemná, pak se sluncem je již dávno minulostí.

Druhý řádek není zrovna lichotivý, nemusí se ale týkat přímo naší osoby. Bouřka může přímo odkazovat na opravdovou bouřku či na jinou živelnou pohromu. Občas tuto kartu nazývám přímo katastrofou a bleskem z čistého nebe, ta může být opravdu jakéhokoli charakteru od nepříjemných zvratů v rodině, zaměstnání až po mezinárodní záležitosti. Kosa na konci nám ji ještě utvrzuje jako kdyby nám říkala, že toto opravdu nebudeme čekat a zároveň nás to může i pořádně zabolet. Dále tento řádek nechci a nebudu rozbírat i k němu mám i další pocity.

S láskou a pokorou Kateřina

Zde je k nahlédnutí Ceník služeb

Moje autorské tvorba zde