Lenormand na 31.1.2019


Na čtvrtek jsem vyložila z Mystické Lenormand a teď ke kartám:

DÍTĚ – KNIHA

+ ČÁPI – CESTY

Na čtvrtek mi zůstaly v ruce dvě dvojice karet. Dítě zde představuje nový začátek, nějakou novou šanci, novou kapitolu našeho života. Pokud popíši jeho vlastnosti, pak je hravé, naivní, bezstarostné, dětinské, důvěřivé a malé. Ostatně přesně tak se začátkem dne můžeme cítit, s ničím a ničím si nebudeme dělat hlavu. Pokud by zde dítě hovořilo opravdu o dítěti, pak by zde s knihou mělo nějaké tajemství, něco by před námi tajilo, možno by bylo jen trochu více uzavřené. Jinak kniha odkazuje na tajemství, na něco co je zatím před námi ještě uzavřené, nenastal správný čas na vyřčení, proto by bylo vhodné si naše následující plány nechat pro sebe, je možné, že je ještě změníme. Kniha také hovoří o studiu a o samovzdělávání, zde by se jednalo o začátek studia, o krátkodobé studium a nebo si prostě jen chvíli budeme číst knihu. Tato první kombinace karet také odkazuje na dnešní pololetní vysvědčení.

S čápi přichází změna do našeho života, ale taková, která nejí ještě daná. Před námi se otevřelo mnoho cest, mnoho různých alternativ a teď záleží na nás, kterou z nich se vydáme. Ano můžeme stát na místě, můžeme váhat, jednu chvíli se rozhodneme pro jednu a pak pro druhou a třetí… a tím pádem promarníme čas a budeme stále stát na místě. Proto by bylo vhodné se k jedné cestě přiklonit a neustupovat s ní. Ale víme to my se zavřenou knihou před námi co bude dál? A potřebujeme to vůbec vědět?

S láskou a pokorou Kateřina

Zde je k nahlédnutí Ceník služeb

Můj obchůdek s mandalami zde