Lenormand na 4.7.2017


PARK – SOUD – ČÁPI

+ LEV – KVĚTINY

Park je veřejné místo, všude tam, kdes se pohybují lidé. U této karty jde převážně o veřejné mínění a také určitou oficialitu, tzn. veřejně, přede všemi. Soud kromě soudu a právních záležitostí představuje také naše právo, to, na co máme nárok. Dnešní den bude o změně, tu přinášejí čápi. Možno dnes budeme uvažovat o změně bydliště, přestěhování se, změně partnera, zaměstnání…. oficiální změně na kterou máme právo, zasloužíme si ji. Někdo také bude uvažovat o dítěti. Tato změna, přeměna může zasahovat do všech oblastí našeho života. Kdo dnes opravdu řeší právní záležitosti, pak čápy mohou hovořit o odkladu řízení a nebo také tento konečný rozsudek přinese změnu do našeho života, nic už nebude tak jako dřív.

Klíčovými slovy lva jsou čest, moc a velkorysost. On stojí na určitém místě pod sluncem a je hrdý. S květinami se tato záležitost může týkat nějakého setkání, schůzky. Možno on jako muž se setká s mladší příjemnou milou ženou. Jinak květiny ty představují samé pozitivní věci. Ať je situace jakákoli, pak nám vždy dávají naději na její zlepšení. Hovoří o romantice, lásce, oslavě, úspěchu, štěstí a spokojenosti. A tento úspěch dnes docílíme se vztyčenou hlavou, můžeme být na sebe opravdu hrdí.

S láskou Saxi