Orákula na 14-17.9.2023


Na druhou polovinu týdne jsem vyložila ze Symbolonu a teď ke kartám:

POSTIH – PÁD – KAŽDODENNÍ ŽIVOT VE VZTAHU

Docela jsem byla zvědavá na nadcházející energie a musím říct nic moc… Situace se zde týká jakékoli oblasti, kterou řešíme, situace ohledně zaměstnání, podnikání, vztahů… Je zde velká vyčerpanost a skáče mi tu pocit velké prohry. Osoba na kartě kulhá a hlavu má svěšenou dolů, cítí se zpomalen a bez síly. S druhou kartou si uvědomil, jakým že je vlastně hlupákem, jakým hlupákem byl. Král spadl z trůnu, spadlo i jeho Ego, což zde může být určitým uvědoměním, díky kterému sám sebe vidí bez přetvářky, svoji situaci vidí bez přetvářky. Vidí zde realitu každodennosti, realitu, která je problémem a zároveň vidí cestu k vyřešení tohoto problému. Dále vyřešení tohoto problému bude pro něj znamenat určitou ztrátu, něco, čeho by se dříve kvůli svému Egu nevdal. Ego znamená já, já a moje pozice, která je spojená s racionálním a materiálním světem a hlavně s jistotami. Dále je Ego vázané povinnostmi, které si myslíme, že musíme plnit i za cenu sebezničení. Uvědomíme si, že tudy cesta nevede… Uvědomíme si, že tato situace nám nedává nic pozitivního. Ve vztahu je to nedostatek podmětů na obou stranách a pocit povinnosti. V zaměstnání nudná a náročná práce, ve které zůstáváme jen proto, protože si myslíme, že musíme. Zde jsme vyzívání k tomu, aby jsme sklopili svoji hlavu a odešli z těchto nehostinných míst, aby jsme zde opustili svoji komfortní zónu i za cenu ztrát jistot. Pád z trůnu je pro některé také pobídkou k tomu, aby udělali něco, co jim jejich hrdost zakazuje udělat, což může být také požádání druhých o pomoc. Zde mi také skáčí témata „Já jsem přece někdo, jak by se ostatní na mě dívali?“. Je to odejití ze zásadovosti a z určitého jasně daného řádu.

S láskou a pokorou Katarina

Přijímám objednávky na konzultace po telefonu, popř. na písemné vypravované výklady, viz. aktuální ceník služeb zde