Orákulum vizí na 29.8.-4.9.2016


Vzpomínejte na svojí minulost s láskou. Minulost nás měla něco naučit, měla nám dát lekci. A teď nastal čas se posunout a jít dál. Neohlížejte se nazpátek a začněte snít! Uvědomte si, že ne každý člověk zůstane ve vašem životě nastálo. Až se naplní vás společný úkol, vaše cesty se pak mohou nadobro rozejít. A do vašeho života vstoupí další lidé. 

32VZPOMÍNKY, ŽIVOTNÍ LEKCE, MINULÁ ROZHODNUTÍ

Paměť… je deník, který si všichni nosíme sebou. – Oscar Wilde

Cenné vzpomínky, deníky podrobně zachycující myšlenky, pocity a činnosti dávno minulé. Úspěchy i neúspěchy, dobré i zlé časy, to vše má svou cenu a nějakým způsobem se podílí na bohatství života.

Žena na kartě zavírá oči a otevírá svou minulost, vzpomíná na jednotlivé momenty prolétávající kolem ní, když stránky z deníku víří jako padající listí. Z rozevřeného medailonu vyzařuje zlaté světlo z obrazy lásek ztracených, ale nikoli zapomenutých. V náručí má panenku, která s ní stále zůstává, a znovu prožívá to, co kdysi, něžné chvíle i radosti dětství.

3SNY, MEDITACE, DUCHOVNÍ ÚNIK

Ve snech existují i barvy, které ve spektru bdělého stavu přítomny nejsou. – Terri Guillemets

Sny nám přinášejí alternativní realitu, kde nejsme ničím omezeni. Můžeme s anděli vzlétnout do výšin a nebo klesnout s démony do hlubin. Můžete si představovat cokoliv, můžete tvořit a unikat průměrnosti. Můžete žasnout a ptát se „co když?“ a probouzet se s novou svěžestí a otázkou „proč ne?.

Postava šaška sedí na magické skřínce, kterou používají kouzelníci. Má na sobě noční čapku a pantofle. Nastala chvíle odpočinku a úniku. Okolo se vznášení magické lapače snů, které pohlcují snové představy plující prostorem. Po tyčích vedle postavy šplhají tvorové, kteří jsou v různých kulturách symbolicky spojovány se sny. Všímejte si svých snů, ale dávejte pozor, aby jste si je nevyložili chybně!

37VZTAHY, JEDNÁNÍ S DRUHÝMI

Když ve vašem životě něco chybí, obvykle se ukáže, že je to někdo. – Robert Brault

Náš život je určován vztahy. Rodina, partneři, přátelé i nepřátelé. Někteří se jen minou kolem nás, krátce zazáří jako kometa na nočním nebi a pak nenávratně zmizí. Postupně se vytratí i z našich vzpomínek. Jiní se usídlí na naší oběžné dráze a zůstanou tam natrvalo.

Fotografický přístroj promítá obrazy těch, kteří sehráli nějakou roli v našem životě. Složitý rotační systém vytváří nekonečné množství kombinací představujících jejich přibližování a vzdalování jako nějaký kosmický tanec. Někteří lidé v našem životě zůstávají, jejich blízkost může být proměnlivá a relativní. Neustále do našeho života budou přibývat nové rámečky s dalšími osobami, které do něj vstoupí v budoucnosti.

S láskou Saxi