Orákulum vizí na 30.1-5.2.2017


Na týdenní výklad opět promluvilo Orákulum vizí od Ciro Marchettiho. Harmonie, rovnováha je najití toho správného středu. Je to přesný poměr mezi dáváním a přijímáním, ale takový, který je v souladu s námi a s ostatními zároveň. Tento týden také můžeme s někým uzavřít dohodu, udělat jak se říká kompromis, ale výhodný pro obě zúčastněné strany. Když vidím tuto první kartu, pak mi hned hlavou probleskne slovo umění. Jakákoli naše tvorba od malování, psaní, pletení, hra na nějaký hudební nástroj… Toto vše dokáže člověka uvolnit. Tóny, které dívka na kartě hraje znázorňuje duha. Vytvořila něco úžasného. Na hlavě má čapku šaška, blázna… ten představuje hravý, bezstarostný začátek něčeho nového. Na čapce je čínský symbol jin a jang, jsou to dvě opačné, ale navzájem se doplňující síly. Světlo a tma, muž a žena… Jedno nemůže existovat bez druhého. Strážný anděl bdí nad naším životem a osudem. On ví, že naše duše, náš život je křehký. Ale my máme svobodnou vůli a je na nás, jak se na naší cestě životem rozhodneme. Odpověď můžeme najít ve snech. A nebo v nich jen budeme relaxovat a nabírat novou sílu a inspiraci. Mezi další relaxační techniky patří meditace, v ní můžeme také nalézt odpovědi na naše otázky a právě přes meditaci jsme schopni dostat naše tělo a mysl do souladu s proudem života, do naší harmonie. 

HARMONIE, ROVNOVÁHA, SOULAD S OSTATNÍMI

Harmonie nedosáhnete tím, že všichni budou zpívat totéž. – Doug Floyd

11Harmonie se nedostavuje v izolaci, je k ní nutné souznění nebo spolupráce s druhými, spojení tempem, rytmem, vzájemná dohoda. Ztráta synchronie má za následek disharmonii a konflikt. Toto přirovnání z oblasti hudby lze dobře aplikovat i na jiné činnosti a vztahy, které vyžadují, abychom žili, pracovali a celkově fungovali společně s ostatními. Když dokážeme přizpůsobit svůj úhel pohledu, dává nám to možnost odhlédnout od rozdílů a vytvořit místo nich základnu, z níž můžeme vyjít a postupovat v souladu s druhými.

Žena převlečená za šaška hraje na strunách svými hbitými prsty pestrou harmonickou škálu. Její hra je v souladu s oblečením i partiturou, vše vypovídá o stejném „zalíbení“. Mějte se na pozoru před neustálými ústupky ve jménu všeobecného blaha. Přijdou situace, kdy by jste měli zaujmout rozhodný postoj a vystoupit také sami za sebe.

ZÁZRAK, STVOŘENÍ, OCHRANA, OSUD

Strážní andělé našich životů se vznášejí v takových výškách, kam my nedohlédneme. Oni však stále vidí nás. – Jean Paul Richter

12Strážný anděl sleduje zrození toho, nad jehož životem bude bdít. Žasne nad zázrakem stvoření a jeho významem. Houpe v náručí mystický inkubátor a v něm nový život. Chápe jeho hodnotu i jeho křehkost. Tak to zůstane od této chvíle až do konce. Anděl mu bude pomáhat a bude jej podporovat, ovšem s vědomím, že jeho vliv není neomezený. Svou roli budou hrát i osud a předurčení, kolem centrálního pole obíhají čakry a znamení zvěrokruhu a ukazují, jaký význam budou mít pro tento život v budoucnu. Tento úžasný mechanismus je však dílem lidské ruky a většina z toho, jak bude tento život prožit, čeho v něm bude dosaženo a jakým způsobem , nebude určováno jen samotným osudem, nýbrž i svobodnou vůlí a rozhodováním.

SNY, MEDITACE, DUCHOVNÍ ÚNIK

Ve snech existují i barvy, které ve spektru bdělého stavu přítomny nejsou. – Terri Guillemets

3Sny nám přinášejí alternativní realitu, kde nejsme ničím omezeni. Můžeme s anděli vzlétnout do výšin a nebo klesnout s démony do hlubin. Můžete si představovat cokoliv, můžete tvořit a unikat průměrnosti. Můžete žasnout a ptát se „co když?“ a probouzet se s novou svěžestí a otázkou „proč ne?.

Postava šaška sedí na magické skřínce, kterou používají kouzelníci. Má na sobě noční čapku a pantofle. Nastala chvíle odpočinku a úniku. Okolo se vznášení magické lapače snů, které pohlcují snové představy plující prostorem. Po tyčích vedle postavy šplhají tvorové, kteří jsou v různých kulturách symbolicky spojovány se sny. Všímejte si svých snů, ale dávejte pozor, aby jste si je nevyložili chybně!

S láskou Saxi