Orákulum vizí na 5-11.2016


Dnes jsem opět na týdenní výklad použila Orákulum vizí od mnou oblíbeného italského umělce Ciro Marchettiho. V rukou mi zůstali čtyři karty, dnes k nim nemám co dodat, karty mluví sami za sebe. 

13PRODUKTIVITA, OVLÁDÁNÍ, ORGANIZACE

Vezmi si jehlu, mé dítě, a vyšívej svůj vzor. Nakonec to bude obraz růže. V životě je to stejné – trpělivě prováděj steh za stehem, až se ukáže celý obraz, stejně jako na výšivce. Oliver Wendell Holmes

Viktoriánská švadlena na obrázku svoji zručností ovládá šicí stroj a na něm je několik barevných nití, každou z nich ovládá zvlášť, intuitivně bere v úvahu rozdílné a jedinečné vlastnosti každé z nich. Vyvolává z každé to nejlepší a promyšleně je nechává působit společně. Každé vlákno dostává své místo, pořadí a účel a dohromady vytvářejí širokospektrý celek. Jeho krása je metaforou završení, překračující ve své dokonalosti každou ze svých původně oddělených částí.

Mějte se na pozoru před přílišným sklonem k ovládání, puntičkářstvím a ulpíváním na jednotlivostech.  Umožněte každému zúčastněnému, aby se mohl plně projevit a jeho přínos nebrzdil nikoho v nadřazeném postavení.

47LÁSKA, PŘÁTELSTVÍ, LÉČENÍ

Síla, s níž láska dokáže proměňovat tělo, je legendární, je pevně zakotvena ve folkloru, všeobecném podvědomí i každodenní zkušenosti. Láska hory přenáší… Po celou naši historii je „něžná láskyplná péče“ všemi uznávána jako součást léčby. Larry Dossey

Jestliže léčení má člověku vrátit jeho celistvost a láska má léčivé účinky, pak ozdravná energie láskyplného přátelství má posvátnou moc. Tato karta vypovídá o dávání a nebo přijímání léčivé energie lásky.

Žena spí a nebo odpočívá v kruhu ozdravného světla. Dokonalý kruh reprezentuje završení a celistvost. Ruce vysílají energii reiki, která léčí. Připomínají nám, že jsme tu zde, abychom milovali a uzdravovali jeden druhého. Jak mnoho může znamenat jednoduchý dotek či pozorné gesto.

27PŘITAŽLIVOST, VÁBENÍ, OMÁMENÍ

Pro každého muže existuje nějaká návnada, jíž nedokáže odolat.“ Friedrich Nietzsche

Pro ženy bych tuto kartu viděla jako jejich osobní kartu, buďte tou neodolatelně půvabnou a svůdnou a nechte svého vyvoleného propadnout vašemu kouzlu.

Pravá femme fatale dokáže muže neodolatelně vábit jako můru na světlo. Muž si dokonce může uvědomovat, jak nerozumné by bylo propadnout jejímu kouzlu. Paradoxně však tento pocit nebezpečí dokáže ještě zvýšit její půvab. Hodí opatrnost za hlavu a nechá se lákat a přitahovat. Femme fatale může také představovat i mužský ekvivalent. 

3SNY, MEDITACE, DUCHOVNÍ ÚNIK

Ve snech existují i barvy, které ve spektru bdělého stavu přítomny nejsou. – Terri Guillemets

Sny nám přinášejí alternativní realitu, kde nejsme ničím omezeni. Můžeme s anděli vzlétnout do výšin a nebo klesnout s démony do hlubin. Můžete si představovat cokoliv, můžete tvořit a unikat průměrnosti. Můžete žasnout a ptát se „co když?“ a probouzet se s novou svěžestí a otázkou „proč ne?.

Postava šaška sedí na magické skřínce, kterou používají kouzelníci. Má na sobě noční čapku a pantofle. Nastala chvíle odpočinku a úniku. Okolo se vznášení magické lapače snů, které pohlcují snové představy plující prostorem. Po tyčích vedle postavy šplhají tvorové, kteří jsou v různých kulturách symbolicky spojovány se sny. Všímejte si svých snů, ale dávejte pozor, aby jste si je nevyložili chybně!

S láskou Saxi