Orákulum vizí na 6-12.6.2016


Na tento týden jsem zvolila na výklad Orákulum vizí s úžasnými kresbami od Ciro Marchetti.

První tři karty na tento týden mi vyšli v okruhu práce, zaměstnání a druhé v okruhu partnerských vztahů.

Práce, zaměstnání – ať už máme stálé zaměstnání a nebo ho teprve hledáme

„Buďte věrni sami sobě!“

Rádi bychom byli utvrzování v tom, že nás ostatní přijímají a že patříme do určitého společenství. Abychom tohoto dosáhli, musíme projevit jistou míru oddanosti. Dáma na kartě mění svůj vzhled pomocí masky, aby se přizpůsobila okolí. Zobák přeměňuje zevnějšek její osobnosti, její postoj a její držení těla svědčí o duchovní transformaci. Je v jednotě s těmi, ke kterým se připojila. Přesto si musíme uvědomit, zůstali jsme věrni sami sobě, jsme toto opravdu my? A nebo je náš postoj křečovitý, vynucený a necítíme se v něm dobře, pak tato situace není do budoucnosti udržitelná.

„Nechte ocenit váš přínos a vystupte do popředí!“

Snažíme se někomu pomoct, dívka na kartě, kterou podepírá šašek je na výsluní, ona je ta, která je v září reflektorů. Ale je toto jen její zásluha? Teď nastal ten správný čas, aby šašek vystoupil ze svého stínu a sklidil zasloužilý potlesk.

„Víra musí být podepřená rozumem. Když se víra stane slepou, umírá. – Mahátma Gándhí

Víra je důležitá, ale měla by být podepřená na reálném základu. Máme nesčetně mnoho náboženství, když vzpomene, kolik bylo kvůli nim napácháno utrpení. Muž na kartě má zavázané oči, které symbolizují slepou víru, kterou takovéto náboženství vyvolávají ve svých stoupencích. Pod náboženskými symboly je darwinovské schéma evoluce, znázorněné červeně. Je v ironickém protikladu s přesvědčením, které sdílejí všechna náboženství. Samo za sebe však představuje jen další přesvědčení, které zpochybňuje všechny ostatní.

Partnerství, láska…

Žena na kartě rozjímá nad svým životem, zda myslí na bývalou a nebo současnou lásku, ví jen ona sama. Je nahá, bezbranná a přemýšlí, zda má, či nemá utrhnout zakázané ovoce. Přemýšlí o své úloze ve vesmíru, zvažuje a zpochybňuje všechny svoje možnosti.

Máme nekonečno možností, představíme-li si několik nepravděpodobností, rozebereme je, pak zjistíme, že jakýkoliv sen, jakákoliv naše ambice je uskutečnitelná.

Máme v sobě nahromaděné emoce, ať už jsou špatné a nebo dobré, je zde na místě tuto energii ze sebe dostat. Nejlepším stimulem, nejlepší cesta je jakýkoliv umělecký projev. Sepište svoje pocity, napište knihu, pište básně… Můžete něco namalovat, hrát na hudební nástroj, fotografovat… jedná se tu o jakékoliv tvoření.

S láskou Saxi

IMG_0182aaaweb