Orákulum vizí na týden 3 – 9.10.2016


AMBICE – CÍLE – INSPIRACE

Chcete-li uskutečnit své sny, musíte se nejdříve probudit.  – J.M.Power

42Stanovit si cíl, rozhodnout se, na co zaměřit své úsilí, najít vlastní poslání. Když jsme motivováni potřebou a nebo ambicemi, máme k čemu směřovat. Rozhodli jsme se uspět.

Mladá umělkyně leží na podlaze v téměř embryonální poloze, možná je vyčerpaná a nebo váhá, jestli se nemá vzdát. Přes nepolevující úsilí a opakované cvičení, které věnovala tomu, čeho chce dosáhnout, o sobě nyní pochybuje. Má vůbec na to, aby uspěla? Je v jejich silách to dokázat? Zoufalství, pochybnosti a frustrace kalí její pokroky. Možná její úsilí maří o jiné překážky, omezují ji její fyzické či mentální hranice nebo ji překážejí nějaké vnější faktory. Možná ji rozptylují či připravují o čas jiné závazky.

Je snadné snít a stanovovat si cíle. Otázkou je, zda je onen sen dosažitelný, nebo zda jde o fata morgánu, která nás bude jen mučit, ale zůstane nám nedostupná.

PODPORA, VZÍT NA SEBE TÍHU DRUHÝCH

Nestačí jen pomoci slabému vstát, nýbrž je třeba ho poté i podepřít. – William Shakespeare

9Nabídnout sílu a pomoc. Nést břemeno za jiné. Poskytnutí podpory může mít mnoho podob – morální, citovou, fyzickou, finanční. Můžeme na svých ramenou nést tíhu za druhé či vyslechnout, jaké má kdo trápení.

Zde šašek propůjčuje svá ramena dívce k jejímu vystoupení, pozvedá ji vzhůru a umožňuje ji být v centru pozornosti diváků, svým postojem se podřizuje a dobrovolně zaujímá druhořadé místo,. Jeho identita zůstává skryta, jeho přispění je podobné anonymnímu dobročinnému daru. Tři tarotové karty Síly v pořadí slouží jako rekvizity v představení a současně jako potvrzení tohoto sdělení.

Jakkoli jsou takovýto postoj a úsilí vznešené, jsou chvíle, kdy je správné vystoupit do popředí, nechat se ocenit za svůj přínos a dbát na to, aby nás druzí jen nevyužívali nebo abychom nehráli jen druhé housle.

SPOJENÍ, SKLÁDÁNÍ KOUSKŮ V CELEK, DOSPĚT K ZÁVĚRŮM

To vy představujete odpověď na otázky svého života a řešení jeho problémů. – Joe Bordane

46Mladá žena sedí na mostě, fyzicky i metafyzicky propojujícím prostor tady a tam. Její identita byla původně skryta nejen nám, ale i jí. V podstatě hledá své skutečné já. Napřahuje se, aby posbírala kousky skládanky, a z každým z nich nachází vodítka a dozvídá se více o sobě samé. Každý z nás se snaží pochopit, jaké je jeho místo v životě, a všichni hledáme spojení s druhými a způsob, jak se k nim vztahovat. Přes dílčí neúspěchy a po různých pokusech se postupně začíná rýsovat obraz. Počáteční zmatení přechází ve stále jasnější formu. Proces má sebeupevňující efekt a tím, jak jednotlivé kousky přibývají a nacházejí odpovídající umístění, je vše snadnější a rychlejší. Nakonec je dosaženo stavu, kdy se vše objeví se správném světle a začne dávat smysl.

S láskou Saxi