Orákulum vizí na týden 8-14.1.2017


Na druhý týden v roce jsem vyložila z orákula vizí od italského umělce Ciro Marchettiho. A teď ke kartám:

ŠTĚSTĚNA, OSUD, RISKOVÁNÍ, PŘÍZNIVÉ ČI NEPŘÍZNIVÉ OKOLNOSTI, POVĚRČIVOST

SNY, MEDITACE, DUCHOVNÍ ÚNIK

IDENTITA, ZKOUMÁNÍ VLASTNÍ OSOBNOSTI, SEBEPOZNÁNÍ

Život je stálé zhodnocování situací, mám to udělat, nemám to udělat? Pokud nezariskuji, pak nedosáhnu toho, čeho chci a pokud zariskuji, získám a nebo ztratím? V případě ztráty, jsem ochoten se s takovou ztrátou smířit? Ano, hraje v tom určitou roli i štěstí a náš osud, ale bez zariskování by jsme asi těžko něco získali. Druhá karta hovoří o mých milovaných snech, o našem nevědomí, to si můžeme otevřít pomocí meditace. S poslední kartou na mě toto spojení působí tak, že pomoci snů, našeho nevědomí se dozvíme něco více o sobě. Podaří se nám pomalu odlupovat slupky ve kterých je zabalena naše identita, naše pravé a jediné já. Tento týden si všímejte svých snů, všímejte si i ostatních vjemů. Ano, budou tu i tací, kteří zariskují a pak se ponoří do svých snů, budou snít o tom, jaké by to bylo, když bych uspěl, ale pak začnou pochybovat, jsem to opravdu já? Neztratil bych výhrou v loterii sám sebe? Chci to opravdu a nebo moje duše touží po něčem úplně jiném? A jiní se ve svých snech přímo najdou, ano, to je přesně to, co chci. Sama se v tomto výkladu přímo vidím, v pondělí mě čeká něco naprosto úžasného. Něco, co mi otevře další dimenze.

S láskou Kateřina