Orákulum vizí na týden 9-15.10.2017


AMBICE, CÍLE, VYTRVALOST

PŘÍSTŘEŠÍ

VÝŽIVA, PÉČE O DRUHÉ, OCHRANA

Chceme-li uskutečnit své sny, musíme se nejdříve probudit. – J. M. Power

Na první kartě je mladá umělkyně, která má v hlavě určitý cíl ve kterém chce uspět. Zkouší to stále dokola, ale bez úspěchu, pomalu začíná o sobě pochybovat. Dokážu to? Mám na to? Nestanovila jsem si nereálný cíl? Frustrace a pochybnosti pomalu kalí její snahy. U této karty je důležité si uvědomit, zda na splnění cíle opravdu máme, zda nám v tom nebrání fyzické, mentální a nebo jiné překážky, dejme tomu jiný cíl nás od tohoto odvádí, nemůžeme se mu věnovat naplno. Pokud chceme něčeho dosáhnout, pak je zde důležitá vytrvalost, pro pochybnosti zde není místo, ty nás jen zdržují. Každopádně nemůžeme jít za naším cílem bez přestávky, potřebujeme někde dobýt energii. Tu dobijeme v přírodě a nebo ji nalezneme v naší rodině, tam by se u někoho mohlo jednat i o určitou podporu. Na poslední kartě je matka s dítětem, ona jemu dává určitou ochranu, podporu. Přeneseně se zde může jednat o učedníka a jeho žáka a nebo právě ta rodina je naše opora. Možno i nějaký přítel, kamarád… Toto spojení může být zde i opačně, možná my někomu dáváme oporu. Každopádně nic netrvá zde věčně, ale jen po dobu, která je nutná. Každé dítě, až dosáhne potřebných vědomostí a dovedností se osamostatní.

S láskou Kateřina