Tarot na 11.1.2019


Na pátek jsem vyložila z tarotu Arcanum a teď ke kartám:

OSM POHÁRŮ – DEVÍTKA MINCÍ – CÍSAŘ

Něco je v našem životě co nás již nenaplňuje, co nám již nesloží. Může se zde jednat např. o vztah, který vnímáme pro nás jako takovou vyprahlou poušť, o práci, která nám nic neříká a nebo se zde jedná jen o náš celkový vnitřní pocit. Tato karta nám říká, aby jsme na této nepříjemné situaci nelpěli, aby jsme se od ní odpoutali buď osobně, reálně a nebo se toto odpoutání může týkat naší mysli která je plná myšlenek, které nám již neslouží. Co jsme v období před devíti týdny a nebo měsíci zaseli, to dnes také sklízíme. Zde to vnímám v pozitivním slova smyslu, naše úsilí se zúročilo, můžeme být povýšeni v zaměstnání, může nám být zvýšen plat, máme partnera se kterým jsme opravdu šťastni a celkově jsme vnitřně uspokojeni a opět si důvěřujeme. Zde je ale naše spokojenost plně závislá tom, jak si vezměme k srdci doporučení z první karty. Pokud se budeme utápět v nepříjemných energiích, pak si nebudeme vychutnávat zisk, který představuje devítka mincí. Chceme-li něco získat, musíme opustit to, co nám již neslouží, ať je to cokoliv, ať to pro nás bude jakkoliv nepříjemné, ve finále na tom vyděláme. Císař hovoří o vytrvalosti, kdy city potlačíme a s nohami na zemi budeme pokračovat dále. Pokud chceme něco získat, někam se dostat, uspět v životě, pak musíme být vytrvalí, musíme si hájit to svoje a musíme dát svému životu řád, pravidla ze kterých nemáme ustupovat. A ten, kdo před devíti týdny a nebo měsíci nezasel, tak zaseje dnes.

S láskou a pokorou Kateřina

Zde je k nahlédnutí Ceník služeb

Moje autorská tvorba K.S.Art zde je odkaz