Tarot na 13.10.2019


Na neděli jsem vyložila z tarotu Grand Luxe a teď ke kartám:

ČTYŘKA MINCÍ – ESO HOLÍ – MĚSÍC

Ach to naše omezené myšlení, díky jemu hrozí, že promarníme šanci, která se již nemusí více opakovat. Mnozí si se čtyřkou mincí sedí na penězích, šetří ač vlastně nemusí. Šetřit nemusíme jen penězi a materiálními statky, šetření se zde může týkat také našich citů, kdy se jak se říká stáhneme do sebe, vnitřně se uzavřeme. My prostě zastáváme určitý názor, který kdysi dávno mohl platit, ale teď je již jiná doba a on je překonán. Celkové se po nás chce, aby jsme se podívali dále, aby jsme rozšířili obzor našich zájmů. Dám příklad, někdo si hledá zaměstnání jen v jednom oboru a zde nám karta říká, že se má dívat i jinam. Ve vztazích je to o tom, že lpíme na něčem, co prostě mít nemůžeme, projevuje se to např. žárlivostí. S esem holí se před námi objeví určitá šance, něco, čeho když se chytneme, pak z toho řekněme i ten užitek budeme mít. Je to jiskřička do které když budeme postupně přidávat polínka, tak se rozhoří v plamínek a ten ve velký plamen. Ale pokud nepřiložíme, pak jiskra zhasne a s ní i naše šance. Problém je totiž v tom, že my dopředu nevidíme jak dopadneme, pokud přiložíme co nás pak bude čekat? Něco krásného a nebo naopak si uškodíme? Měsíc je naše nejistota a s ním vyplouvají napovrch naše nejniternější strachy a obavy. Jsou ale skutečné a nebo se jedná pouze o iluzi? Nezadaní se mohou seznámit, u nezaměstnaných se objeví pracovní nabídka, u podnikatelů nebo obchodníků se objeví nabídka na spolupráci a nebo k nim přijde nápad na projekt. Celkově se situace může týkat jakékoli oblasti našeho života.

S láskou a pokorou Kateřina

Zde je k nahlédnutí Ceník služeb

Nový eshop Sunny Life Shop