Tarot na 17.8.2016


17.8.2016 tarot

RYTÍŘ HOLÍ – SOUD – PRINC POHÁRŮ

Rytíř holí představuje ohnivou energii. Je sebevědomí s rytířským chováním a také nadšený pro nějakou myšlenku či úkol. Je aktivní, vášnivý se silou prosadit se, ale na druhou stranu jedná ukvapeně a působí neklidně. V negativním významu této karty je nespolehlivý, nedůsledný, nerozhodný, znuděný a vyhýbá se závazkům. Tato karta vám radí: Vyhledávejte zážitky, díky nimž se cítíte, že opravdu žijete! 

Soud představuje stav znovuzrození po překonání mystické iniciační smrti. Toto probuzení se netýká jen jednoho člověka, ale celé rodiny či skupiny ve které se nachází. Vše, co jste pochopili a naučili se, nebude sloužit jen vám, ale i těm ostatním. Duchovní cesta není snadná, ale také to není cesta samotáře. Je to cesta nejvyššího uvědomění si odpovědnosti k sobě a k ostatním. Na této kartě je vyobrazena žena, stejná žena jako na kartě Velekněžka, ta má zavřené oči, aby si uchovala tajemství. Na kartě Soud má již oči otevřené, probudila se. Tím pádem vám tato karta  představuje situaci, která vám otevře oči, ale také neomezené možnosti a spravedlivou odměnu. Reagujte na situaci, která vám má otevřít oči, osvoboďte se!

Princ pohárů představuje toužebné sny a přání. Je dychtivý, nedočkavý, žádostivý, citlivý, zasněný a romantický. V negativním významu této karty je žárlivý, náladový, sobecký a má nadměrnou představivost. Tato karta vás žádá: Všímejte si snů a vnitřního hlasu!

Rytíř holí a Princ pohárů pro některou z vás mohou představovat dva muže ve vašem životě, jejich charakterové vlastnosti jsou přesně definovány kartami. Karta soud mezi nimi ukazuje situaci která vám otevře oči, kdy uvidíte věci okolo nich v pravém světle přesně tak, jak jsou.

S láskou Saxi