Tarot na 4-6.8.2023


Na víkend jsem vyložila z tarotu magické brány a teď ke kartám:

POSTEVNÍK – VELEKNĚZ – DESÍTKA MINCÍ

Máme před sebou silné karty. Víkend bude naší cestou poustevníka, cestou které věříme a která nás vnitřně obohatí. S poustevníkem a veleknězem se budeme dostávat do hloubky nás samých, zde je to o naší jedinečné cestě. Co doopravdy chceme? Kam chceme směřovat? Je to cesta upřímnosti k nám samým, cesta, která je posvěcena z hůry… Cesta, kterou dojdeme k bohatství, může se jednat o věci materiální, ale zároveň i věci duchovní, o naše vnitřní bohatství. Někteří si uvědomí, že to bohatství leží v rodině, zde hovořím o jejich členech. Uvědomí si, že rodině, partnerovi, rodičům, popř. i svým dětem mohou plně důvěřovat, že je rodinu také nutno chránit. Můžeme také dojít k poznání, že nastal čas uzavřít sňatek manželský a nebo že bych opravdu někoho chtěl potkat, s kým by do budoucnosti toto bylo možné. Budeme mít tendence být sami, tendence stranit se ostatních, tendence být sami v sobě a moc nehovořit. Tendence hloubat o naší budoucnosti do té doby, než nás velekněz navede do desítky mincí. Můžeme tam být naváděni různými situacemi a podněty z venčí i zevnitř. Desítka mincí zde představuje to pravé ořechové pro nás.

S láskou a pokorou Katarina

Zde je aktuální ceník služeb