Tarot na 5-8.2.2024


Na první polovinu týdne jsem vyložila z tarotu a teď ke kartám:

SVĚT – PRINCEZNA PENTAKLŮ – OSM MEČŮ

Máme tu energie, které nám dávají do hlavy tyto myšlenky: „To je vše? Proč se naše záležitost dále nevyvíjí? Kde je ten výsledek?“ Můžeme naší hlavou nad tím sebevíc přemýšlet a stejně se k výsledku nedostaneme. Ale ten výsledek tam je a dokonce je i reálný. Ale přes naše veškeré to přemýšlení ho nevidíme na jednu ani na druhou stranu. Karty nám radí, aby jsem se nad našimi myšlenkami povznesli, aby jsme se na naši záležitost podívali ze širšího úhlu pohledu, z úhlu nestranného pozorovatele a právě tímto přístupem uvidíme reálný pokrok. Princezna pentaklů neboli páže pentaklů je vždy o příležitosti, je o něčem hmotném a reálném. Dokonce zde i vnímám, že jsme v naší záležitosti postoupili na určitý milník, na kterém pak jde stavět i něco více.

S láskou a pokorou Katarina

Zde je aktuální ceník služeb