Tarot na 5.8.2016


5.8.2016 tarot

9 HOLÍ – 3 POHÁRY – 5 DISKŮ

Pokud využijete správně vaši nahromaděnou energii, pak vás čeká zasloužená odměna a vy pocítíme naplnění a radost. Je pochopitelné, že tato nová zkušenost, pozice může ve vás vyvolat strach z neznáma a obavy z její ztráty.

Devět holí představuje shromažďování a hromadění energie. Je to síla, která by měla být správně využita. Jste připraveni čelit výzvám, které vás čekají! Cílevědomost je spojena s odvahou.

Tři poháry symbolizují plnost, naplnění, radost a vděčnost. Mohou také hovořit o večírcích, oslavách, svatbě, křestu, narození a o plánovaném těhotenství. Radujte se z nadbytku, který máte!

Pět disků má výstižný název „obavy“. Je to krize, znepokojení, které je zapřičiněné vnějšími vlivy. Disky představují převážně materiální stránku, v tomto případě se může jednat o finanční problémy. Na kartě je atletická postava muže, který na obou rukou drží celkem pět koulí, muž je silný, zatím udržuje stabilitu, ale okolo něj padají kameny, stačí jeden kamen, jeden zásah do jedné koule a všechny ostatní se zhroutí. Pokud potřebujete pomoc, řekněte si o ni! Můžete-li, pomoc nabídněte! Také tato karta může svědčit o prožití přirozené krize, neodlučitelné od vývojového procesu, kdy nás trápí strach z neznáma.

S láskou Saxi