Týdenní výklad 18-24.4. 2016


Na tento týden jsem zvolila vykládací karty od Doreen Virtue „Nanebevzatí Mistři“.

18-19.4. 2016 – NABÍDKA SMÍRU – Bílá bizoní žena

Bílá bizoní žena je věštkyně, která se zjevila lakotským indiánům, Věnovala jim speciální dýmku, aby umocnila sílu jejich modliteb a vytvořila most mezi Zemí a nebem. Když opouštěla kmen, změnila se v různobarevného bizona, čímž poukázala na jednotu všech lidských ras. Slíbila, že se vrátí a pomůže nastolit na Zemi soulad a mír. Znamením jejího návratu bude narození bílého bizoního telete. Zavolejte bílou bizoní ženu, aby pomohla nastolit ve vašich vztazích harmonii a ve světě mír.

Tato karta předznamenává vyjasnění sporu nebo nedorozumění. Ti, kterých se tato situace týká, jsou připraveni odpustit a zapomenout. Buďte ochotni  podívat se na věc z jejich strany, abyste zmírnili případný pocit křivdy. Když si připustíte soucit, léčivá moc lásky se postará o harmonické naplnění potřeb všech zúčastněných. Konkrétní vyřešení problému přenechejte nekonečné moudrosti ducha. Další významy karty: Buďte ochotni odpustit. Mějte pochopení pro každého, koho se tato situace týká, včetně vás samotných. Přijměte omluvu. Snažte se dívat na situaci s humorem.

20-21.4. 2016 – UMĚLECKÝ PROJEV – Pavel Benátský

Pavel Benátský byl italský renesanční malíř Paolo Caliari (jeho příjmení bylo později změněno na Veronese, podle jeho rodného města Verony), který žil v 16. století. Odešel do Benátek v době jejich zlaté éry (proto se mu teď říká Benátský) a tvořil zde náboženské nástěnné malby a obrazy. Během inkvizice se dokázal úspěšně obhájit proti obvinění z kacířství, které si vysloužil za svoje umělecké ztvárnění Poslední večeře. Pavla Benátského můžete zavolat, aby vám pomohl osvobodit vaše umělecké vyjadřování a tvořivost.

Karta naznačuje, že byste měli tvůrčím způsobem vyjadřovat své umělecké nadání. Dřímá ve vás skrytý talent. Zablokovaná energie může způsobovat pocity únavy, neklidu  a úzkosti. Pokud ji neuvolníte, může vést k závislostem. I když máte pocit, že jsou vaše umělecké schopnosti nedokonalé, přesto potřebují dostat prostor. Udělejte si čas na kreslení, malování, zpěv, hudbu. Piště, fotografujte, vyrábějte šperky, šijte, tancujte nebo dělejte cokoli uměleckého a tvůrčího. Možná díky tomu najdete klíč ke svému životnímu poslání a ideálnímu povolání. Další významy karty: Zapište se do kurzu, kde se naučíte nějakou novou uměleckou dovednost. Některý z vašich blízkých je umělec. Součástí vašeho životního poslání je nějaké tvůrčí činnost, například psaní nebo hra na hudební nástroj.

22.-24.4. 2016 – ROVNOVÁHA MEZI PRACÍ A RODINOU – Isis

Isis vedla dokonale vyvážený život jako skvělá duchovní učitelka, oddaná manželka Osirida a matka Hora. Isis je velmi uctívaná egyptská bohyně symbolizující ženskou sílu a moc. Když ji pořádáte o podporu, může vám pomoci najít dostatek času a energie na to, abyste si užívali všech aspektů svého života.

Tato karta vám má připomenout, že v životě je důležitá rovnováha. Můžete ji dosáhnout snadněji, než si myslíte. Vy víte, která část vašeho života je nevyvážená, a kvůli této nerovnováze možná trpíte syndromem vyhoření. Svou energii můžete rapidně zvýšit tím, že si každý den uděláte čas na své priority. I půlhodina denně strávená smysluplnou činností může zlepšit vaši náladu, morálku a motivaci. Další významy karty: To, co nyní opravdu potřebujete, je hrát si. Postarejte se, aby byli vaše potřeby naplněny. Přerozdělte práci ostatním. Řekněte ne nereálným nárokům na váš čas. Buďte k sobě upřímní a vytyčte zdravé hranice mezi svou prací a rodinným životem. Věnujte více času aktivitám, které potěší vaše srdce.

S láskou Saxi

IMG_9240web