Týdenní výklad 23-29.5.2016


Na tento týden jsem vyložila z karetní sady od Doreen Virtue – Marie, královna andělů

23-24.5.2016 – SHOVÍVAVOST

Jsem laskavá a ohleduplná k sobě i k druhým.

Tato karta vás žádá, abyste si všimli, jakým způsobem se chováte k lidem, včetně sebe. Pokud jste laskavý a ohleduplný k ostatním, budete mít vyšší sebevědomí. I když nemůžete ovládat, jak se k vám jiná osoba chová, milosrdenství a soucit se obvykle vrátí laskavostí. Tato karta je vzkazem, abyste se vyvarovali klepů nebo kritiky sebe nebo druhých a vědomě mluvili láskyplným a povzbuzujícím způsobem. Vyšší energie vytvořená pozitivními slovy vás ochrání od negativity. Toto je pravý význam: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“

25-26.5.2016 – ŽENSTVÍ

Nechávám svou ženskou přirozenost, aby zářila jasně jako cenná součást mé osobnosti.

Panna Marie ukazuje, že můžete být současně ženská a silná. Ať už jste žena nebo muž, máte ženskou i mužskou podstatu. Tato karta k vám přichází jako zpráva, abyste dovolili své ženské stránce být více přítomná a přístupná ostatním. Vaše ženskost zahrnuje hodnoty jako pečování, citlivost, laskavost, jemnost a něžnost, stejně jako vnímavost a intuici. Ve skutečnosti proto, abyste rozvíjeli své duchovní dary, včetně intuice, je nezbytné, abyste si dovolili přijímat…. a to včetně zpráv z Universa.

27-29.5.2016 – PRAVDA

Jsem láskyplně upřímná k sobě i druhým.

Vytáhli jste si tuto kartu, protože některá pravda je skryta. S největší pravděpodobností, vy jste ten, kdo ji sám před sebou skrývá. Jak se doopravdy cítíte ve vaši současné situaci? Tato karta radí, abyste udělali čestnou „inventuru“ a přiznali si své nejzranitelnější pocity. Pokud k vám někdo není upřímný, poznáte to ve vašem srdci. První člověk, který vás napadne, je pravděpodobně do této nepoctivosti zapleten. Někdy nejsou lidé pravdomluvní, protože se bojí konfliktu a snaží se ostatním zavděčit. V jiných případech pramení nepoctivost ze způsobu myšlení, že ničeho není dost, kdy lidé věří, že musí za každou cenu vzít a uzmou to, co chtějí, protože není dostatek pro všechny. Udělejte si čas, poseďte tiše v meditaci a poproste Universum, aby odhalilo pravdu o vaší současné situaci. Přestože má pravdu subjektivní ráz a názory na stejnou situaci se budou lišit člověk od člověka, je zde potřeba větší upřímnosti, aby se současná situace vyléčila a vyřešila.

S láskou Saxi

IMG_0146aaaweb