Týdenní výklad 25.4.-1.5.2016


Na tento týden jsem zvolila Léčivé karty víl od Doreen Virtue.

25-26.4. 2016 – UPŘÍMNOST

Tato karta naznačuje, že své skutečné pocity skrýváte a v určité důležité záležitosti nejste otevření. Víly vás vybízejí, abyste si přiznali pocity, které ve skutečnosti máte. Máte dojem, že jste se octli ve slepé uličce? Máte depresi? Cítíte se unaveni? Máte vztek nebo jste podráždění? To jsou příznaky, které se objevují, když k sobe nejsme upřímní. Možná máte pocit, že si nemůžete dovolit být k sobě upřímní a že nemáte na vybranou. Tato karta však po vás nechce žádné radikální životní změny ani to, abyste se z někým konfrontovali. Naléhá na vás, abyste si své skutečné pocity připustili. Jedním ze způsobů, jak zjistit, co ve skutečnosti cítíte, je jít ven a začít v duchu hovořit s vílami, které žijí mezi květinami, stromy a v trávě. Přestože je možná neuvidíte ani neuslyšíte, řekněte jim v duchu všechno, na co v těchto dnech myslíte, co cítíte a co zažíváte. Požádejte je, ať vám pomohou ve vaší snaze být v kontaktu se svými nejvnitřnějšími pocity. Víly vám velice rády nastavují zrcadlo, abychom spatřili a připustili si pravdu.

Afirmace: Je pro mě bezpečné, když jsem k sobě i k druhým upřímný. Láskyplně vyjadřuji svoji pravdu.

27-28.4. 2016 – BEZPEČÍ

Všechny pocity nebezpečí nebo zranitelnosti se uzdravují a na jejich místo vstupuje poznání, že se již teď nacházíme v bezpečí a pod ochranou. Cítili jste se v poslední době vystrašení a nebo nejistí? Pokud ano, je tato karta signálem, že nebesa vědí o vašich pocitech a přišla vám na pomoc. Obklopují vás nebeské bytosti, které vás bez přestání milují a chrání. Víly vám připomínají, že bezprostřední příčinou pocitu zranitelnosti, jsou vaše myšlenky na číhající nebezpečí. Ve své mysli jste předali moc něčemu mimo vás. Jste přesvědčeni, že tato „modla“, kterou jste si vytvořili, má moc vás zranit. Jedinou silou, kterou má, je však ta, kterou jste jí sami přisoudili. Víly vás naléhavě žádají, abyste jste se z tohoto pomýleného názoru vzpamatovali. Vězte, že je ve vaší moci stvořit sen, kde je štěstí a bezpečí, a že se můžete rozhodnout cítit po ochranou.

Afirmace: Jsem v bezpečí. Jsem bez obav. Jsem po všech stránkách a vždy chráněn.

29.4.-1.5.2016 – DOVOLENÁ

Potřebujete si oddechnout od své rutiny a stresových situací. Tato karta na Vás naléhá, ať si pro sebe vyhradíte čas, kdy si budete moci odpočinout a znovu nabrat sil. Víly si berou pravidelně dovolenou a cestují do odlehlých vílích roklí. Znají a váží si změny prostředí. Vytažením této karty vám důrazně radí, ať uděláte totéž. Dovolená neznamená utratit spoustu času a peněz. Znamená vzdálit se od světských starostí a požadavků. Léčivá může být dokonce i jedna noc strávená v nedalekém hotelu bez mobilního telefonu. Dovolená je investice do sebe sama a do vaší budoucnosti. Všechny živé bytosti potřebují odpočívat, aby pak mohly naplno fungovat. Po dovolené budete mít lepší náladu a více energie. Budete mít více tvůrčích nápadů a vaše vystupování k vám přitáhne skvělé nové lidi a příležitosti. Přestaňte tedy odkládat svoji dovolenou a s konečnou platností se rozhodněte již dnes.

Afirmace: Dovoluji si pravidelně odpočívat a relaxovat, protože vím, že když znovu naberu sil, jsem šťastnější a výkonnější.

S láskou Saxi

IMG_9292aaaweb