Týdenní výklad na 30.5.-5.6.2016


Před pár lety, když jsem začínala s tarotem, jsem dostala od kamarádky tento Andělský tarot od Václava Ježka. Karty na mě působily příjemně, sálala z nich pozitivní energie, ale pracovala jsem s nimi jen okrajově. Teď nastal pro ně ten správný čas.

CHERUBÍN – ANDĚL LÉTA – ANDĚL STROMŮ

Hlavní odkaz tohoto týdne: Uvědomte si sami sebe, buďte pokorní, spolupracujte, smiřte se s okolnostmi svého života, žijeme tady a teď.  Anděl Cherubín je náš ochránce a povede nás krůček po krůčku po naší duchovní cestě, po cestě k zušlechťování našeho nitra, na konci této cesty nás čeká sladká odměna.

CHERUBÍN

Podle hierarchie andělů stojí Cherubín nad anděly a archanděly. Jedná se o velmi mocného ducha, který je představitelem čistého ducha a je symbolem modrosti. Je to náš pomocník, rádce a průvodce na naší cestě. Pomáhá nám vždy najít nejlepší cestu k cíli. Hlavní význam této karty je světlo, objevení pravdy, poznání, moudrost, pravá cesta, dobrý přítel, splněné přání a pomoc.

ANDĚL LÉTA

Léto je obdobím naplnění našich nadějí, dosažení cíle, ukončení jedné etapy našeho snažení, časem sklizně a také možného uspokojení nad vykonanou prací. Karta zobrazuje anděla se zralými třešněmi, červená barva těchto plodů přestavuje radost a štěstí. Nad andělem září slunce, které zaplavuje zem svoji životodárnou energií. Z karty vyzařuje optimismus, spokojenost, vyrovnanost a energie. Hlavní význam této karty je splnění přání, dosažení cíle, sklizeň, loučení, rozchody, nové plány, cesty a cestování, spokojenost a vyrovnanost.

ANDĚL STROMŮ

Les je světem stromů, ne nás lidí. Stromy v lese mají mnoho vnitřních vazeb, kterým jen málo rozumíme, a proto na nás les dýchá hlubokým tajemstvím. Anděl lesa je nositelem nepoznaných zákonů a je také jejich strážcem a představitelem. Strom je představitelem odevzdanosti, smíření a pokory, musí zůstat celý život tam, kde mu bylo určeno a vyrovnat se s nepřízní své polohy, okolí, sousedů, škůdců, povětrnostních vlivů. Anděl lesa nás nabádá k vyrovnanosti, skromnosti, pokoře, odevzdanosti, ke ctění vyšších zákonů a ke spolupráci. Modré zvonky na šatech anděla nás nabádají k hledání duchovní cesty, abychom v pravdě zvítězili nad hmotou, nad vězením našeho těla a povznesli se přes pochopení a zušlechtění vlastního nitra k nebesům. V lese není nic náhodného, vše probíhá v harmonii a dodržování zákonů. Hlavní význam karty je pokora, sebeuvědomění, pochopení, zákon, hledání, samota, tajemství, duchovní obroda.

S láskou Saxi

IMG_0172aaaweb