Andělská terapie na 9.6.2018


Na sobotu jsem vyložila z karet „Andělská terapie“ od Doreen Virtue. Tyto karty mi došli tento týden a ihned mě oslovily, dokonce mi jen tak mimo řečí, kdy jsem se jich ptala, co mi chtějí sdělit, tak mi zodpověděli na jednu věc z minulosti mezi nebem a zemí na kterou jsem do té doby neznala přesnou odpověď. Trochu mě mrzí, že se Doreen Virtue vzdala svého daru a další karty již nevytvoří. A teď k vyloženým kartám:

POŽÁDALI JSTE SVÉ ANDĚLI O POMOC?

Vaši andělé vám s touto záležitostí chtějí pomoci, potřebují však nejprve svolení, aby mohli začít působit v oblasti vaší svobodné vůle.

ZVÍŘE SÍLY

Váš zvířecí duchovní průvodce je vaším strážcem a pomáhá vím v této situaci.

Musím se ještě vrátit k pocitu z této sady karet, zpozorovala jsem, když mám zavřené oči, míchám tyto karty, pak se mi před očima různě mihotají světla, něco jako pohybující se křídla. Možná je to silou těchto karet a nebo tím, že jsem čerstvě zasvěcena do druhého mistrovského stupně v andělských energiích a mé napojení na ně se stále zesiluje, ale každopádně tento pocit je hodně příjemný.

První karta nám chce říci, že ať se snažíme zvládnout cokoli, pak jsou nám andělé nablízku, ale oni nemohou sami od sebe do vzniklé situace zasáhnout, nemohou nám dát jen tak sami od sebe rady, nemohou nám sami od sebe zmírnit bolest z nešťastné lásky, oni by nám tak rádi pomohli, ale nemohou bez našeho výslovného souhlasu narušovat naši svobodnou vůli a nebo svobodnou vůli kohokoli jiného. Po nás se zde chce, pokud o tuto pomoc opravdu stojíme, pak máme o ni pořádat, nahlas, v duchu (tak to dělám já) a nebo písemně. Požádat můžeme i o radu a nebo se jich jen můžeme zeptat na odpověď ano, ne a pak budeme chtít určité smluvené znamení, které bude představovat jejich odpověď. Odpověď k nám může přijít také formou našich myšlenek, snů a nebo jiných znamení.

Druhá karta je opět nádherná, každý člověk má nějakého svého zvířecího průvodce, může s námi být v reálném světě – naše kočka, pes, pták… a nebo je s námi v tom duchovním. Po nás se zde chce, aby jsme se plně otevřeli komunikaci s nimi. O zvířatech se také říká, že jsou to největší terapeuti.

S láskou Kateřina