Andělské rady na 26.8.2018


Dnes jsem celý den strávila na výletě, oblast kolem pobřeží je protkána cyklo stezkama a všude okolo rovina. Několik let jsem se bránila si sednout na kolo a tady jsem si jízdu na kole zamilovala, akorát jsem dnes již unavená a odpočívám u krbu, tak jsem pro vás vyložila dnes jen jednu radu z velice příjemných karet od Diany Cooper, Andělé světla. A teď k zítřejšímu poselství:

PŘÍLEŽITOST

Neustále se nám všem otevírají nové příležitosti a očekává se od nás, že se necháme unášet proudy,s nimiž se na své cestě setkáme.

Tato karta vás upozorňuje, že se vám nabízí něco nového, a je na vás, abyste to maximálně využili. Buďte bdělí, buďte vědomí a buďte připravení.

Své příležitosti si samozřejmě můžete vytvářet sami. Pokud zaklepete na dostatečné množství dveří, nutně se některé z nich otevřou.

Vaši andělé vám radí, abyste vytrvali, neboť je možné, že dveře, které byli dříve zamčené, jsou nyní pootevřené. Ztište svou mysl a požádejte anděly, aby vám pomohli.

Afirmace:“Otevírám se novým příležitostem!“

S láskou Kateřina

Ceník služeb