Andělský tarot na 8-14.8.2016


8-14.8.2016 TAROT

ANDĚL ČERVENCE – ANDĚL POLEDNE – ANDĚL DŘEVA

Anděl července nám přináší příslib dobré úrody, splnění přání a naději na urovnání všech nevyřešených událostí a problémů. Dále pak rovněž dodává potřebný klid a rozvahu na důležitá rozhodnutí, moudrost a potřebnou skromnost a trpělivost. Dává nám dobré a praktické rady a vnuknutí a co je pak nanejvýše potřebné, jsou jeho přímluvy a orodování za nás u Boha. V tarotu je tato karta pojmenována „Velekněžka“. Přestavuje sebedůvěru, intuici, nezávislost, rovnováhu, zdroj bytí a schopnost udržet v tajnosti posvátné znalosti.

Anděl poledne nemá své působení omezené právě jen na dobu poledne, ale právě v poledne, kdy slunce vystoupí na vrchol své dráhy, na nás působí nejsilněji a převádí nás z jedné etapy našeho života do druhé, tj. ze světa minulosti do světa budoucnosti. Dává nám velmi potřebný klid a mír naší duše a schopnost a sílu pro změnu, přechod vrcholu, vstup do nové krajiny, nového života, zapomenutí všeho špatného, násilného a také hluboký pocit smíření a klidu a odpočinku, který potřebuje každý z nás pro vykročení na nové cestě za novými cíli a sny. Anděl poledne nám poskytuje novou sílu a energii a hlavně pak pocit vyrovnání a smíření. V tarotu je tato karta pojmenována „Blázen“. Je to první tarotová karta velké arkány, znamená začátek cesty, odvážnou změnu, radost z objevování nového a nový život.

Anděl dřeva vám přináší pomoc pro vytvoření něčeho, co přetrvá věky, co bude ostatní dlouho inspirovat těšit a co bude dlouho ostatním sloužit a pomáhat jim. Hlavní význam této karty je improvizace, elegance, tvořivost, harmonie, měkkost, jemnost, nádhera, péče a starostlivost.

S láskou