Andělský výklad na 11-17.7.2016


Archanděl Gabriel – Serafín – Anděl roku

Nic na tomto světě se neděje jen tak samo sebou, pro nic za nic bez podstatného důvodu a příčiny. Vše je podřízeno vyšším zákonům. Hlavní význam Archanděla Gabriela je mírnost, zvěstování, poselství, inspirace, plození, světlo, oheň a znovuzrození ducha.

Serafín přichází s největší pomocí pro nás, kteří pomoc hledáme a potřebujeme. Ať už se jedná o pomoc materiální či duchovní. Tato karta je také vázána na naši skromnost, odevzdání se, pokoru a víru. Takový náš přístup je pak možností abychom nalezli cestu k cíli a vyřešili vše, co nás trápí.

Anděl roku hovoří o ukončení jednoho cyklu našeho života, o překonání překážek, vítězství nad časem…. Potřebnou energii pro vítězství nad překážkami nám dává symbolicky slunce v pravém horním roku karty.

S láskou Saxi

tydenni andelesmall