Denní meditace – Hvězda míru


Na dnešní den jsem vytáhla kartu „1 Hvězda míru – Mír ať vás provází.“

Hvězda Míru nám připomíná hlubokou touhu po klidu a pokoji. Naše touha po vnitřním a vnějším klidu nám ukáže cestu a povede nás. Hlavním předpokladem je, abychom zprvu přijali sami sebe a s trpělivostí rozvíjeli lásku k sobě samému. Pokud uzavřeme mír sami se sebou včetně svých nemilovaných částí, rozline se v nás soulad a harmonie. Na této cestě se musíme osvobodit od starých vzorců chování, které stojí v naší cestě přijmutí sama sebe. Mír ve vnějším světě se může projevit jen tehdy, nosíme-li ho i v sobě.

Existují tři úrovně vlastní člověku. Nikdo nemůže dospět k Jednomu, jestliže nepoznal anděla míru ve všech třech úrovních. Jsou to úrovně těla, myšlenek a citů. – Evangelium Esejských

Saxi 🙂

1. Hvězda míru