Jak sexuální vztahy ovlivňují náš život?


love-ilustrace

Každý z nás určitě někdy toužil a nebo stále touží po vztahu, kde by mimo porozumění a souznění ve skutečném životě také fungovala chemie, tzv. oboustranná silná sexuální přitažlivost, dokonalá sexuální souhra, jeden orgasmus za druhým a mohu pokračovat dále.

Realita? Ano, přesně tak začíná většina karmických vztahů, dva lidé se potkají někde na večírku, nemusí to být zákonitě hned tam, mohou to být i dlouholetí přátelé, jejich mozky jsou zaplaveny hormony touhy, jsou k tomu druhému přitahováni nesmírnou silou a někdy neví proč se tak stalo. Mozek přestane fungovat a tito lidé se rozhodnou spolu strávit noc. Noc byla úžasná, oba jsou sami bez partnerů, tak se rozhodnou udělat další krok a vytvoří spolu pár, začnou spolu žít. Takový vztah ze začátku funguje dobře, po sexuální stránce jsou tito lidé většinou spokojení, užívají si blízkosti toho druhého, jsou plně zaplaveny hormony touhy, uspokojení a s tím i pociťují jakési štěští a naplnění ve svém životě a ve vztahu se svým partnerem, toto může trvat v řádu měsíců, rok, dva, u někoho i déle. Tyto hormony se ale nemohou vyplavovat na povrch do nekonečna, postupem času je jich stále méně a méně… Partneři a nebo aspoň jeden z nich postupně začíná otvírat oči, mizí jeho růžové brýle a začíná vidět pravou podstatu vztahu. Pokud mají partneři kromě sexu společné i jiné věci, koníčky, náhled na život, životní postoj, pak se s těmito změnami dá vypořádat. Ale bohužel ve většině takových vztahů jeden či oba patneři si začínají uvědomovat, proč vlastně s tím druhým jsem, začínají se trápit, ale nejsou schopni se od sebe odprostit.

img_1597aaa666saxiwV druhém případě sexuální přitažlivost stále funguje, ale jeden partner, většinou ten uvědomělejší, ten, který je na duševním a duchovním vývoji výše, začíná otevírat oči. Proč vlastně s ním jsem? Ten vztah mi nic nedává, jen mě ten druhý stále stahuje dolů na svoji úroveň. Já chci růst, ale jak mohu s ním? Snaží se tuto nevyhovující situaci ukončit, ale stále naráží na neochotu a neporozumění od toho druhého, který to nechápe, proč? Vždyť vše funguje jak má, já nevidím žádný problém, miluji tě, jsi láska mého života….. V dalším případě si tyto partneři rozrývají vzájemně své rány z minulosti, jeden druhého trápí, oba se trápí, ale sex mezi nimi funguje skvěle a oni na tom staví, jsou neschopni jeden druhého opustit, jsou na sobě závislý. A tato nepříjemná situace mezi nimi se stále zhoršuje, jeden či oba partneři začínají na vztahu pracovat, ale je to bezvýsledné, mají pocit jako kdyby ten druhý jim záměrně činil bolest.

Má takový vztah smysl? Proč se tak děje? Dali by jsme se dohromady s tímto člověkem bez bez sexuální přitažlivosti? Toto je odpověď, ne nedali, ale existuje tady zákon karmy. Karmický vztah, karmický partner a nebo se mu také říká osudový patrner, je to člověk, kterého známe z minuného života a nebo více minulých životů. Je to člověk vůči kterému my a nebo on má nějaký karmický druh, nedořešenou situaci. Aby jsme se mohli posunout na naší cestě dopředu, je zapotřebí tyto karmické dluhy dořešit, ukončit, vykoupit je. Pro někoho toto vykoupení může znamenat manželsví s tímto člověkem, pro jiného je to splození dítěte a pro dalšího je to jen projitím tímto bolestivým vztahem. Proto v dnešní době máme tolik matek samoživitelek a je tolik rozvodů. Ve věku vodnáře se vše urychluje, společnost rozvody neodsuzuje, řídíme se jen svoji vlastní vůlí. Sama mám dvě nemanželské děti, každé s jiným patnerem, v obou případech jsem o rozchodu s nimi začala uvažovat hned po porodu. Ano, karmický dluh byl vyrovnám a já chtěla jít dále. Jen ani jeden to stále nedokázal pochopit.

Nebýt této sexuální přitažlivosti, nebýt našich splašených hormonů, pak by jsme tento dluh ani nemohli vyrovnat. Sex se od jakživa požíval i jako prostředek k dosažení svých cílů, je to základ magie, máme taky sexuální magii a ta se řadí k těm nejsilnějším. Sexuální energie, energie při orgasmu je jedna z nejsilnějších, dokáže hýbat celým vesmírem, dokáže měnit naši budoucnost. Stačí při orgasmu, při rituálu, vyslat svoji myšlenku, svoje přání do vesmíru. Já to dělám již několi let.

vyrovnani-smallČlověk, který je naprosto vyrovnaný, ten má v sobě ovládnuté veškeré své touhy. Není ovládaný nízkými pudy, mezi ty se řadí např. sexuální touha, závist, zlost, touha někoho vlastnit… Pokud člověk toto zvládne, bude dávat bezpodmínečnou lásku, nebude nic očekávat nazpátek, vše se mu vrátí v mnohem větší míře. Bude dělat jen to, co je v rozporu s jeho nejčistším bytím, jen to, s čím se vnitřně ztotožňuje… toto vidím já jako tu správnou cestu. Jsem znamení štír a od svého dospívání jsem byla plně ovlivňována sexuální touhou, kterou jsem nedokázala nijak ovládat, byla jsem závislá na sexu a trápila jsem se kvůli tomu mnoho let. Pak nastal zlom v mém životě a já zůstala dva roky sama bez partnera, bez doteků, bez jakéhokoli sexu. Bylo to moje rozhodnutí, během té doby jsem měla několik nabídek, ale já je nevyužila. Nechtěla jsem bezhlavě vstupovat do nového vztahu, měla jsem jasnou představu o svém budoucím partnerovy. Chtěla jsem muže, který se ničeho nebude bát, který půjde za tím, co chce a to nejhlavnější bylo, že bude ochoten čekat, čekat na mě v řádu měsíců, než si budu jistá. Muž, který chce vše hned, pokud ho odmítnu, pak zvolí jinou alternativu, jinou ženu, ten mi za to nestál. Nemyslím zde odmítnutí jako slovo ne, nikdy, ale odmítnutí ve smyslu, teď ne a pak se ukáže, musím tě nejdříve poznat. Bohužel, jak jsem psala již výše, dnešní věk vodnáře je uspěchaný, muži a i některé ženy nedokáží čekat, všechno chtějí hned a nebo se jen chtějí pobavit a stálý vztah nehledají, jsou jich plné seznamky, ale toto je téma na jiný článek. Já svoje štěstí našla.

twirls-death-smallZnovu se vrátím k hlavnímu tématu, jak sexuální vztahy ovlivňují náš život. Podívejte se na zlatokopky, ženy, které mají sexuální vztah s o hodně starším mužem a nebo několika muži. Tyto ženy ovládají muže přes sex. Muže, který je o hodně starší než tato žena žene sexuální touha, sexuální uspokojení, díky kterému je naplněný hormonem štěstí. Tento muž ví, že když této ženě dá dárek, jak se říká, udělá jí šťastnou, pak i ona udělá šťastného jeho. On neřeší peníze, má jich dost, pro něj je to zanedbatelná částka, která v jeho životě nehraje roli. Ona sex používá jako svůj nástroj k dosažení svého cíle, jako nástroj k tomu, co chce. Pak díky tomu je schopen tento muž opustit fungující rodinu, milující ženu a vztah, který sice funguje, ale vytratila se z něj sexuální touha. Takového muže já vnímám jako jedince, který není schopen ovládat a zvládat svoje nízké touhy. Časem to určitě pochopí, otevře oči a uvědomí si to, co navždy ztratil.

Podívejme se na jiný typ vztahu, kdy u obou jedinců jsou ovládnuty tyto touhy, tyto nízké pudy. Vztah je vybudovaný na vzájemné úctě a důvěře. Tady oba partneři se hned ze začátku vidí takový, jaký ve skutečnosti jsou. Nejsou ničím zaslepení. Vědí, co jeden od druhého mohou očekávat, nemusí to být hned láska na první pohled, ale jejich vztah zároveň s nimi roste. A sex je pro ně jen příjemné zpestření, nestaví na něm. Většina takových vztahů vznikalo v minulosti, kdy byli předem domluvené manželství, ženy, byli vychovávány v tom, že měli plně ovládnuté své touhy díky víře v určité náboženství, ano, někdy tyto touhy byli jen potlačované a pak bylo jen otázkou času, kdy se projeví navenek. Ale v pár případech se ženy tyto touhy, tyto nízké touhy naučili ovládat. A pokud i předem domluvený partner byl na stejné duchovní úrovni, pak řada těchto svazků fungovala na výbornou a z vzájemné úcty pomalu vznikala láska.

 

kralovna-poharu-logoDnešní doba je hodně uvolněná, ze všech stran na nás padá slovo sex, v médiích, na webu, v televizi ve filmech… jako kdyby nic jiného neexistovalo. Ženy jsou vyzývány k projevení své božské sexuality, svého ženství, ale řada z nich to pochopila špatně. Hledají partnera se kterým si na této úrovni budou maximálně rozumět, muže, se kterým při aktu maximálně splynou. Ale tady je důležité si uvědomit, že tato božská, ženská síla je jen o nich samých. O tom jak se oni cítí, o tom, co oni navenek ze sebe vyzařují. Pokud žena v sobě probudí svoje božství, bude se chovat tak, jak je její přirozenost, bez přetvářky a s čistým srdcem, obrazně řečeno se bude chovat jako bohyně, pak se v jejím životě objeví ten pravý muž, muž, který ji bude také tak vnímat a bude se k ní podle toho také chovat.

S láskou Saxi