Orákulum vizí na 26.12.-1.1.2017


26-12-2016-1-1-2017-orakulum

Na poslední týden v roce jsem vyložila Orákulum vizí od Ciro Marchettiho. Máte jasný cíl, jasné plány, nebojte se a vykročte vpřed, tak, jak se odhodlala odvážná bojovnice na poslední kartě. Stojí na Zeměkouli, okolo které je kruh se všemi dvanácti slunečními znameními a nápis: Osud rozhodne! A já říkám: Osud přeje připraveným! Život je jako divadlo a vy jste hlavními aktéry na scéně. Nebojte se přijmout jakoukoli pomoc od ostatních, ale nevynucujte si ji. Muž na kartě s maskou je červeně oděn, tato barva představuje je touhu, jeho vůli uspět. Kolem obou ruk má obmotány čtyři červené provázky jejichž konce drží v zobácích čtyři bílé holubice, pomáhají muži držet stabilitu, aby z výšin nespadl na zem. Možná jste si toho naložili na sebe trochu více, ale s pomocí ostatních máte na to uspět. Bílé holubice mohou v přeneseném slova smyslu představovat také pomoc od andělů. 

SMĚR, CÍL, PLÁNY, PRVNÍ KROK

Kráčejte s důvěrou za svými sny. Žijte život takový, jak jste si jej vždy představovali. – David Henry Thoreau

52Cíl a směr, záměry a plány do budoucna. Bez těchto vizí by se váš život nemohl vyvíjet a sotva by měl nějaký smysl. Mít něco, za čím jdete, čeho chcete dosáhnout a na co se těšíme, i když to mohou být jen drobnosti, činí z obyčejného přežívání plnohodnotný život. Číst, učit se, vidět a zažívat nové věci, určovat si cíle – to je cesta k zítřku. I ta nejdelší pouť začíná tím, že učiníme první krok.

Pečlivě zvažte, kam a proč chcete dojít, jakým směrem a kudy se chcete vydat, a vyrazte na cestu.

MANIPULACE, NADVLÁDA, HRA, PŘÁNÍ OTCEM MYŠLENKY

K čemu je dobré sedět sám ve svém pokoji? Pojď sem a poslouchej, jak hraje hudba. Život je kabaret, kamaráde, tak se vydej do kabaretu. – text z muzikálu Kabaret

45Život je kabaret, divadlo, představení. Jsme jako loutky, necháváme sebou manipulovat, ale zároveň i my manipulujeme, hrajeme podle předem daného scénáře, do kterého však také sami píšeme. V některých jednáních vystupujeme na jevišti společně s druhými a jiných máme sólo.

V této parodii můžeme vytvářet umělé scénáře a plánovat vyústění děje. Můžeme se proměnit v ledasco a ledaskoho, kým ve skutečnosti nejsme. Může jít o tvůrčí přínos, který nás motivuje k tomu, abychom uskutečňovali své sny a přání. Nebezpečí však spočívá v tom, že se ve své roli zapomeneme a ztratíme spojení s realitou, která je za dveřmi na jeviště.

PŘISPĚNÍ, POMOC, PODPORA

Určitě potřebuješ pomoc. Cítil jsem škubnutí na konci lana. – Neznámý autor

49Vzdělávali jsme se, cvičili, studovali, často upadli a znovu vstali, abychom pokračovali ve svém úsilí. Je nepochybné, že s každým pokusem dosahujeme dalšího pokroku. Někdy si však musíme přiznat, že to nedokážeme úplně sami.

Bílé holubice na obraze představují metafyzické ztvárnění pomocných rukou. Zde pomáhají na fyzické rovině, ale účinná pomoc může mít nejrůznější formy, může to být finanční podpor či rada na základě osobních zkušeností a vlastních poznatků.

Toto období vás vyzývá k dosažení rovnováhy. Využívejte pomoc, ale nespoléhejte pouze na ni.

S láskou Saxi