Kipper na 26.11.2016


26-11-2016-kipper

KARTA MANŽELSTVÍ – NEČEKANÉ PENÍZE – DOJÍT VELKÉ CTI

+ DLOUHÁ CESTA

Manželství je karta všech druhů spojenectví. Představuje spojení, vztahy, jakékoli smlouvy, manželství, srdečné přátelství a lásku. Je to lpění něčeho na něčem. Karta také může poukazovat na právě upevňující se vztah, jak v partnerské tak třeba i pracovní oblasti. Nečekané peníze je náhlý, nenadálý, nečekaný zisk. Je to náš výdělek, naše zasloužené peníze a nebo také naše splněné přání možno i v citové oblasti. Dojdeme-li velké cti, pak je to předzvěstí zaslouženého úspěchu, odměny a uznání. Projdete zkouškou, věci s posunou dopředu. Naše touhy se mohou začít zhmotňovat. Něco se s určitostí stane, něco, co bude pro nás požehnáním. Možná si také pohráváte s myšlenkou zahájení nového projektu, vztahu a nebo podnikání, všechny okolní karty jsou vám v těchto snahách nakloněny.

Je zapotřebí trpělivosti, protože všechno nejde tak dopředu, jak by si člověk přál, může nastat zdržení. Tato karta představuje zkoušku trpělivosti a naší odolnost. Mimo jiné může přestavovat časovou a prostorovou vzdálenost. A v posledním případě může pro někoho může znamenat osamělost a odloučení. Časově tato karta označuje období dva roky a více.

S láskou Saxi