Lenormand a Andělé světla na 2.1.2018


Na úterý mi karty sami lítaly z rukou, předpověď jsem nechala jen u tří karet lenormand, ty mluví za vše. Jako doplněk jsem vyložila jednu kartu z Andělů světla od Diany Cooper.

STROM – JEZDEC – PÁN

+ CTIŽÁDOSTIVOST

Strom je náš životní prostor a život jako takový. Je pevně zakořeněný v zemi, stojí a nic s ním nehne. Přináší sebou trpělivost, vytrvalost, odolnost, věrnost, stálost… S jezdcem náš život dostal nový náboj, nový životní elán a chuť pustit se do nových plánů. S pánem jsou tyto plány jen naše, plné naši osobitosti a originality. Pán zde ještě umocňuje naši sílu se prosadit a také zde záleží jen na nás, zda tyto plány, tyto naše sny uvedeme v realitu. Pokud se do toho vložíme, začneme jednat, pak máme velkou šanci uspět. Pokud si naopak plány necháme jen ve své hlavě, nebudeme jednat, neuděláme aspoň ten malý krůček směrem vpřed, pak neuspějeme.

Nastal čas zvýšit si laťku. Jestliže jste se dosud spokojili s průměrností, stanovte si za cíl to, co nad průměr vyniká. Najděte a naplňte svůj vnitřní potenciál a věnujte se velkým vizím.Najděte moudrost, která vám umožní usilovat o skvělé a nádherné věci. Poté si dopřejte více pohodlí, abyste jste mohli zkoumat své sny. Andělé vás vedou k tomu, abyste se nespokojili s ničím menším, než čeho váš úžasný lidský duch může dosáhnout nebo co si zaslouží.Požádejte o pomoc anděly a oni vám nabídnou vedení a inspiraci, jak pozvednout své vědomí a začít žít na vyšší úrovni. Umožněte svému duchu vzlétnout a směřujte k Božství.

Afirmace: „Mířím k tomu, co je skvělé a nádherné.“

S láskou Kateřina