Lenormand a Andělé světla na 22.7.2017


KOSA – KOTVA – VĚŽ

+ JEZDEC – SRDCE

Při prvním pohledu mi u prvních karet probleskla hlavou myšlenka: nečekaná práce o samotě, nečekaná samostatná práce, nečekaná práce v oblasti našeho podnikání. Kotva s věží také může hovořit o kancelářské práci, práci přes internet. Jinak toto spojení také může hovořit o ohrožení naší pracovní pozice a ocitnutí se na úřadu práce, což bych dnes díky tomu, že není úřední den neviděla aktuální a kosa také míří svoji špičkou od kotvy na druhou stranu, tím bych viděla nebezpečí zažehnáno. Věž také představuje výškové budovy, takže se může jednat např. o náš byt a jak jinak než práce se zde může týkat jeho zútulnění a úklidu. Já si na sobotu vzala volno a přes to nejede vlak.

Druhá kombinace karet je nádherná. Po energetické stránce se situace týká našeho láskyplného myšlení. Můžeme obdržet nějakou zprávu, která opravdu potěší naše srdce. Znesváření milenci se mohou usmířit a nebo se tento smír může týkat i mimo partnerský vztah. Budeme cítit lásku a spokojenost. Někdo se nově zamiluje a nebo se seznámí. Může k nám dojít nějaká milá návštěva a nebo my se můžeme na návštěvu vydat. A mě večer bude čekat příjemný koncert, který potěší moje srdce.

SYNCHRONICITA

V našem úžasném vesmíru neexistuje žádná náhoda. Shody okolností a synchronicity jsou pečlivě řízeny vašimi průvodci a anděli – spatřujte v nich zásahy Ducha. radujte se ze synchronicit, když je zaznamenáte, neboť jejich prostřednictvím vám andělé potvrzují, že se nacházíte na správné cestě. Očekávejte je a vyhledávejte je. Uvědomte si, že za každou synchronicitou je nějaký Božský důvod, a přemýšlejte, jaká vám přinášejí poselství a ponaučení. Tato karta vám chce rovněž připomenout, že všechno probíhá podle Božského plánu.

Afirmace: „Všechno se děje v pravý čas.“

S láskou Kateřina