Lenormand na 1.2.2017


KNIHA – STROM – MĚSÍC

+ SRDCE – DÍTĚ

První, co mě napadlo byla věta: „Odhalíme tajemství našeho životního úspěchu.“. Kniha je otočena stranou, která se otvírá směrem ke stromu, to naznačuje, že tajemství můžeme odhalit, strom představuje náš život a náš životní prostor. Je pevně zakořeněný v zemi, to značí stabilitu, trvalost, stálost, ale také nudu, protože se nemůže pohnout z místa. Ve všeobecném významu první dvě karty hovoří o celoživotním tajemství, tajemství našeho života, tajném životě a také tajné, tajuplné nemoci a nebo nemoci, kterou skrýváme. Možná také skrýváme právě to tajemství našeho životního úspěchu. Měsíc má dvě tváře, první hovoří o úspěchu a úctě, druhá odvrácená je symbolem citové rozkolísanosti, která v některých případech může směřovat až k depresi, špatnému spánku, kolísavé pocity, chvíli nahoře a za chvíli dole.

Srdce je láska, nová láska, cit od srdce a vše, co potěší naše srdce. Může se jednat buď o novou lásku a nebo znovuoživení stávající lásky. Kdo má dítě, ten bude pociťovat štěstí, radost a lásku ke svému dítěti a nebo i ostatním dětem. Dítě je malé, nevinné, upřimné, hravé, něžné a důvěřivé. Také toto láska může být taková. Dítě v přeneseném významu představuje i nový začátek. Každopádně dnešní den bude o lásce.

S láskou Saxi