Lenormand na 2.2.2017


A příběh pokračuje… Včera se mi podařilo naprosto nečekaně odhalit jednu kapitolu svého života, která mi zůstávala utajovaná, vědělo o ní pouze moje podvědomí, tušila jsem to několik měsíců, ale včera jsem dostala konečně ten pravý důkaz toho, že se opravdu tak děje. Kdyby mi o tom vyprávěl někdo před pár lety nazpátek, nevěřila bych, pokládala bych ho blázna.

MĚSÍC – MYŠI – VĚŽ

+ DOPIS – KNIHA

Dnes se po psychické stránce nemusíme cítit dobře. Naše nevědomí bude pro nás uzavřené, může nám to málo myslet, naše city mohou být otupělé. Deprese, smutek, lítost… Tyto pocity k nám můžou přicházet nečekaně, ani my sami se nemusíme dozvědět důvod proč a kde je jejich původ. Je to dnešními energiemi. Myši ty sežerou vše, u někoho dnes i jeho úspěch. Raději se uzavřeme do sebe a nebo rovnou do čtyřech stěn. Věž představuje samotu, odloučenost, izolaci a také různé úřady, instituce a jejich představitelé. Jinak také hovoří o samostatnosti, OSVČ a egoistické osobě.

Dopis s knihou mluví o utajované, tajné informaci, zprávě a nebo dokumentu. Také to, že se dnes necítíme dobře, si můžeme nechat jen pro sebe. Proč našimi stavy zatěžovat ostatní? Někdo se může dnes pustit do učení, sebevzdělávání a nebo četby knihy. Toto vidím jako správnou volbu, při četbě se nebudeme zabývat okolním světem a hlavně sebou. Budeme vnímat jen děj příběhu. Já si sednu do klidného kouta a začnu psát. Vy můžete pro změnu psát deník, vypsání svých pocitů na papír je jedna z účinných terapií.

S láskou Saxi