Lenormand na 16.8.2017


KŘÍŽ – JEZDEC

+ LILIE – VĚŽ

Vy mě asi nebudete mít rádi, ale já jsem opravdu v tom nevinně. A teď jak mám začít. Kříž je osudová karta, která také sebou přináší trápení, jak se říká, každý si neseme svůj kříž. Tento kříž je dnes předzvěstí pro nás a nebo i pro naši rodinu, nějaké hodně důležité informace, zprávy, jednání. Je také možné, že se něco zásadního pohne směrem dopředu. V zaměstnání je to pozitivní vývoj situace. Jak píši, tady kříž jako první karta by mluvil o tom, že je nám to osudově dané a tak to prostě bude. No jo, ale tato karta má i druhou stranu, někdo se díky ní bude trápit a ztratí i ten zbytek naděje, který měl. Něco s těžkým srdcem odejde z jeho života.

Lilie je hlavní rodinná karta, její druhý význam je sexuální, může představovat milence a nebo i sex jako takový, ten by dnes opravdu podle tohoto spojení nebyl. Pokud by se jednalo o milenecký vztah, pak by dnes hrozil rozchod, odloučení a nebo opět skrývání ve čtyřech stěnách. Co se týče rodiny, pak by tyto dvě karty hovořili o odchodu, odloučení od rodiny a nebo takovém stáhnutí se do sebe. Věž také představuje kromě odloučení, stáhnutí se do sebe také úřad, vysokou budovu, tady by představoval rodinný úřad – sociálku, brrr toto slovo opravdu nemám ráda. Věž je také samostatnost, samostatná činnost, podnikání a tady s lilii by v této činnosti, v naši samostatnosti zavládl klid, mír a harmonie. Jako kdyby se věci dali do pořádku. Rodina, která řešila do nedávna finance a která dnes neskončí na sociálce, v té by se díky důležité zprávě mohlo vše urovnat, mohla by získat samostatné místo ve společnosti, tím myslím, že by nebyla na nikom a ničem závislá.

S láskou Kateřina